Hovedsiden
  Skindiver
  Kinesisk hage
  Hårproblemer
  Muskler og ledd
  Skallebank
  Overgangsalder
  Rynker
  Hårstopp  
   
  Om Arcon
  Kontakt oss
Bestilling
  Nyhetsarkiv
  Forhandlere


Overgangsalder:


Virkningen av Tofupill® – en vitenskapelig studie

Studie II – 2000-2001


Resultatene fra denne studien ble fremlagt av doktor Barry Kaplan på utstillingen "Natural Products Europe" i London i april 2001.

Mål:
Å studere virkningen av 2 kapsler Tofupill® daglig på alle symptomer forbundet med overgangsalderen, på cellevev, hormonell blodprofil, virkning på kretsløp og psykologiske faktorer.

Metode:
Man kontrollerer at deltagerne virkelig er i overgangsalderen ved å måle hormonnivåene i blodet (FSH og E2) og tidspunkt for siste menstruasjon. Etter antagelse til undersøkelsen, rapporterte kvinnene hvilke symptomer på overgangsalder de hadde hatt de siste 7 dager forut for legebesøket (Kuppermans indeks). Avslutningsvis foretok legen en kvalitativ undersøkelse om deltagernes daglige helsetilstand (WONCA). Alle kvinnene fikk undersøkt brystvevet og tykkelsen i livmorveggen ble målt med ultralyd. Samme undersøkelsesprosedyre ble brukt første gang og etter 3, 6, 12 og 18 måneder.


Analyse av data for 102 deltagere i studien viser følgende resultater:

Tabell I – studie 2000-2001

Virkning Antall
%
 

Reduksjon i hetetokter
87,0  
Reduksjon i svetting om natten 68,0  
Reduksjon i slapphet og tretthetsfølelse 71,0  
Økning i sexlyst (libido) 68,0  

Det er ikke påvist noen endringer i vevstykkelsen i livmor

Oppsummering:

Reduksjonen i østrogenproduksjon mot slutten av kvinners fruktbare periode er ingen "feil" eller sykdom, men en del av naturens gang. For å finne gode løsninger på de plagene som rammer kvinnene som en følge av lavere østrogenproduksjon, må man ta hensyn til kvinnenes psykologiske behov. Løsningen må lette symptomene samtidig som man søker å unngå bivirkninger som uønsket cellevekst og celledeling.

Tofupill® endrer ikke de naturlige biokjemiske strukturer i organismen. Det enestående ved dette produktet er at virkestoffet (fytoøstrogen) tilføres kroppen i naturlig og konsentrert form. Studiene viser at Tofupill® gir hjelp til svært mange kvinner i overgangsalderen samtidig som virkningen kommer raskt. Systematiske undersøkelser av deltagerne i studien viser at behandling med Tofupill® ikke gir uønskede forandringer i livmorveggene.

Studien viser at bruk av Tofupill® ikke fører til celledeling. Kapslene letter hetetoktene som følger overgangsalder for 72% av deltagerne i studien. Tofupill®er derfor en svært god løsning, den er trygg, den virker raskt og omlag 3 av 4 får stabil effekt med bare 2 kapsler pr dag.


Neste

Tilbake


Tofupill® – rask og god hjelp mot plager i overgangsalderen


Hva er Tofu?
Hva er Tofupill?
Hva skjer når jeg tar Tofupill?Tofupill – et trygt naturprodukt


Innhold, bruk og dosering av Tofupill
Hvem står bak Tofupill?

Overbevisende resultater i studie


Bruk et naturlig, vegetabilsk kosttilskudd fremfor hormonmedisin


Ny, solid dokumentasjon for Tofupill (juli-2004)

Medisinsk anerkjennelse og dokumentasjon for Tofupill®


Hva skjer når jeg tar Tofupill®?


Trygghet med Tofupill®


Tofupill® produktfakta


Hva skiller Tofupill® fra andre produkter?


Hva er fytoøstrogen?

Bare Tofupill® gir deg naturlig fytoøstrogen intakt ned til minste molekyl

Hvor mye fytoøstrogen trenger kroppen?


Den lange veien fra soyabønner til Tofupill®


Hva sier brukerne? (utdrag fra brev/intervjuer)


Virkningen av Tofupill® – en vitenskapelig studie
(Studie I)

Virkningen av Tofupill® – en vitenskapelig studie
(Studie II – foreløpige)

Virkningen av Tofupill® – en vitenskapelig studie
(Studie II – endelige)

Tabell II- studie 2000-2001

Usikkerheten ved vanlige, soyabaserte produkter og produkter med isoflavonider
Isoflavonoider som utvinnes kjemisk er skadelige for helsen.