Hovedsiden
  Skindiver
  Kinesisk hage
  Hårproblemer
  Muskler og ledd
  Skallebank
  Overgangsalder
  Rynker
  Hårstopp  
   
  Om Arcon
  Kontakt oss
Bestilling
  Nyhetsarkiv
  Forhandlere


Overgangsalder:
Sterk skepsis til hormonbehandling i stadig flere land

I blant annet USA har diskusjonen om hormonpreparatenes bivirkninger vært langt mer støyende og omfattende enn her i Norge. En undersøkelse blant 11.000 sykepleiere som påviste svært stor hyppighet i forekomsten av eggstokk- og livmorkreft blant brukerne av hormontabletter, fikk stor oppmerksomhet tidlig på 1990-tallet. Det er også klart påvist økt risiko for brystkreft, livmorkreft og eggstokkreft samt økning i forekomst av hjertesykdom, hjerterelaterte plager, slag og blodpropp.

Overlege Lars Ottestad, kreftspesialist og overlege ved Radiumhospitalet sier det slik: "I dag ville aldri et stoff blitt sluppet ut på markedet på et så spinkelt vitenskapelig grunnlag som det østrogen ble. Det utrolige er at vi i dag, flere tiår etter, fortsatt mangler gode studier. Derfor står spørsmålene i kø, og vi sliter med store hull i vår viten." (Aftenposten, 20. august 2001.)

Som en konsekvens av tung informasjon om bivirkningene, sier ikke bare stadig flere leger, men også 4 av 5 amerikanske kvinner, nå "nei" til hormonbehandling. Brev og uttalelser fra kvinner i flere land viser at så vel leger som brukere nå søker mot nye, gode løsninger. Den nye, norske terapianbefalingen er kommet etter at spesialister har vurdert resultatene fra to store, randomiserte undersøkelser, WHI og HERS.Neste

Tilbake


Skolemedisinsk behandling av overgangsplager med hormonpreparater


Hormonbehandling mot overgangsplager (HRT)

Eksplosiv økning i østrogenbruk på 90-tallet

Sterk skepsis til hormonbehandling i stadig flere land


Skepsis til hormoner (HRT) også i norsk presse


Norske helsemyndigheter restriktive til hormonbehandling

Svensk studie: Østrogenpreparater gir flere ulemper enn fordeler


Omfattende bivirkninger har vært kjent lenge


FStadig flere norske kvinner slutter med hormontabletter og hormonplaster


Hormonpreparater i norske apotek (reseptbelagte)


Ny solid dokumentasjon for Tofupill)