ENDELIG VITENSKAPELIG BEVIS!

En studie med dobbel blindtest på 100 personer med hormonelt håravfall er nå avsluttet med oppsiktvekkende resultater. Over 80% av kandidatene hadde fått mer hår etter en periode på 6 mnd. Studien ble foretatt i Finland under ledelse av hårforsker Annikki Hagros-Koski med seg som supervisore hadde hun dr.med og dermatolog Risto Oksman og dr.med og spes.i gynekologi Riitta Meri.

Se resymé av studiet
Se hele rapporten (wordformat)