Se hva anerkjente forskere sier om Femarelle og overgangsplager

Femarelle fra Arcon Norway

I denne videoen (5 min) får du høre om de gode erfaringene 3 internasjonalt kjente kvinneleger og forskere har med Femarelle og hvilke fordeler dette produktet gir kvinner i overgangsalderen. De synspunktene som legges frem, blir spesielt interessante sett på bakgrunn av at disse ekspertene tidligere i første rekke har forsket på og anbefalte østrogen. Det gjør de ikke lenger. Du finner mer bakgrunnsinfo under visningsvinduet.

 

Professor Lila Nachtigall, USA, forsker, foreleser, gynkolog og endokrinolog
Lila Nachtigall arbeider ved New York University, er leder for kvinneklinikken ved universitetssykehuset og direktør for klinikkens Womens’ Wellness Program. Hun driver også privat praksis som gynekolog og endokrinolog i New York. Nachtigall har de siste årene hatt spesielt fokus på østrogenbruk og høy risiko for blodpropp. Fra 2008 har hun anbefalt at leger og gynekologer (og kvinner i overgangsalderen) velger Femarelle som førstelinjeterapi for lindring av overgangsplager. I følge Nachtigalls egen forskning er Femarelle dokumentert trygt, også for kvinner i disse risikogruppene. Professor Nachtigall har publisert en studie som dokumenterer trygghet ved bruk av Femarelle for kvinner med blodpropp.

Dr. Nick Panay, Storbritannia, forsker, foreleser, konsultativ gynekolog og redaktør
Som kvinnelege har Nick Panay arbeidet spesielt med blant annet overgangsalder og menstruasjonsforstyrrelser. Han er direktør ved West London Menopause & PMS Centre ved Queen Charlotte’s & Chelsea og Chelsea & Westminster sykehus og driver også privatpraksis. Han har vært hovedansvarlig for en lang rekke studier vedrørende østrogenbehandling og komplementære terapier. Han har først og fremst søkt en terapi som gir høy effekt og som samtidig er trygg. Etter at han begynte å foreskrive Femarelle til sine pasienter har han erfart at Femarelle gir betydelige forbedringer i livskvalitet for brukerne.

Professor Andrea Genazzani, Italia, forsker, foreleser, gynekolog og universitetsdirektør
Professor Andrea Genazzani er direktør for gynekologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Pisa og har vært sjefsredaktør for tidsskriftet Gynecological Endocrinology siden 1987. Han har publisert mer enn 640 fagfellevurderte artikler i medisinske tidsskrifter og skrevet mer enn 40 fagbøker innen sitt område. Genazzani var tvilende til hva han ville finne da han nylig gjennomførte en studie på Femarelle. Han brukte nøyaktig den samme eksperimentelle modellen som han tidligere har benyttet for å se på effektene av østrogen. Studien viste at Femarelle hadde de ønskede, positive effektene og gir en sterkt forbedret livskvalitet.