Hovedsiden
  Skindiver
  Kinesisk hage
  Hårproblemer
  Muskler og ledd
  Skallebank
  Overgangsalder
  Rynker
  Hårstopp  
   
  Om Arcon
  Kontakt oss
Bestilling
  Nyhetsarkiv
  Forhandlere

Stress:

Resymé av kliniske forsøk med Karoshil®

De positive virkningen av kosttilskuddet Karoshil® er påvist i kliniske ”in vivo” forsøk både når det gjelder det metaboliske (latent hjernehypoglykemi) og det psykologiske aspekt (bevissthet).

Men for å forstå og studere virkningen av Karoshil® på forskjellige nevrobiologiske nøkkelmekanismer bedre, er det gjennom kliniske ”in vitro” undersøkelser av flere celle- og vevskulturtyper blitt mulig å fastslå Karoshils metaboliske, morfologiske, hormonale og impulsledende virkninger.

Flere parametre er undersøkt.

Resultater
1. Måling av den metaboliske aktivtet via analyse av ATP innholdet i kulturer fra en nervestamme

– en stigning i nervecellenes ATP innhold er en indikator for en stigning i cellenes energinivå.

Resultat: Karoshil® øker ATP-innholdet i cellene betydelig. Nervecellenes metabolisme aktiveres hurtig og transitorisk.

2. Undersøkelse av den synaptiske aktivitet ved hjelp av elektrofysiologi. – – – undersøkelsen gjør det mulig å studere effektiviteten av de synaptiske forbindelsene. En stigning i impulsleddeningen gbetyr en stigning i den synaptiske aktiviteten og dermed i forbindelsene mellom cellene.

Resultat: Karoshil® stimulerer hurtig og transitorisk nerveimpulsene og dermed nerveforbindelsene (elektrofysikologi).

3. Undersøkelse av melatoninutskillelsen fra pinealkjertler i kultur

Melatonin er et nøkkelhormon i kontrollen av kronobiologien., Den har som funksjon å sunkronisere biorytmene, især søvnrytmen, med omgivelsenenes dag/nattsyklus

Resultat: Karoshil® øker utskillelsen av melatonin ved hjelp av pinealocytter.

4. Måling av cedlleforbindelsen ved morfologisk undersøkelse av synapitske forgreninger foretatt i en kultur av nerveceller

– Testen gjør det mulig å påvise en forbedret nervecelleforbindelse

Resultat: Karoshil® muliggjør en hurtigere dannelse av nerveforbindelsene uten at antallet eller oppbyggingen deres dermed endres.

Tilbake

For bestilling, klikk her.

Del III – Karoshil® – dokumentasjon

Rapport fra en klinisk undersøkelse
Konklusjon
Resymé av kliniske forsøk med Karoshil®