Hovedsiden
  Skindiver
  Kinesisk hage
  Hårproblemer
  Muskler og ledd
  Skallebank
  Overgangsalder
  Rynker
  Hårstopp  
   
  Om Arcon
  Kontakt oss
Bestilling
  Nyhetsarkiv
  Forhandlere


Impo Creme™ Klinisk testet – Resultater fra Frankrike

HVEM BLE TEST


Impo Creme™ Med dokumentert effekt

De kliniske testene er utført av Dr. X. Lavora M.D. og Dr. B. Paquet M.D. Resultatene er offentliggjort i legetidsskriftet "Cashiers de Sexologie" i juni 1992.

Følgende resultat ble lagt frem:

ET?

En gruppe på 104 menn var med i studien. De var fra 22 til 78 år gamle, og gruppen hadde en gjennomsnittsalder på 51,8 år.

HVOR LENGE HADDE DE LIDD AV IMPOTENS?

HVA HADDE UTLØST IMPOTENSEN?HVA VAR DE KLINISKE FUNNENE?


Flyten av blod som sørger for en ereksjon kan bli målt ved å ta en såkalt "Doppler variasjon" (dvs. at man bruker samme prinsippet som for å måle hastigheten på en bil med radar).

Diagrammet under viser økningen i "Doppler variasjonen" som måles før påsmøring av Impo Creme™ (Tid 0) og så 10 minutter etter (Tid 10). Som diagrammet viser var det en klar forbedring av blodgjennomstrømmingen allerede 10 minutter etter påsmøring av Impo Creme™. Etter en periode med hyppig påsmøring (ca. 2 mnd. morgen og kveld) er blodgjennomstrømmingen så god at normal ereksjon er mulig.


HVA BETYR DETTE I PRAKSIS?

Pasientene kan deles inn i 3 grupper;

Gruppe 1: Impotens p.g.a. utilstrekkelig organisk ereksjon (en fysiologisk årsak) og prestasjonsangst.

Gruppe 2: Impotens som en følge av utløsningsproblemer.

Gruppe 3: Impotens relatert til uttilstrekkelig blodgjennomstrømming.

DAG 45, ETTER PÅSMØRING AV Impo Creme™ 2 GANGER DAGLIG.

Forbedring av seksuell yteevne var observert som følger:På dag 45 fant man forbedring i den seksuelle yteevnen i 69% av tilfellene i gruppe 1. Tilsvarende resultat var 63% i gruppe 3. I gruppe 2 var det 32% av tilfellene som forbedret sin seksuelle yteevne. Den siste gruppen hadde et dårligere resultat når det gjaldt seksuell yteevne enn de andre to, men det ble målt en markant bedring i spontane ereksjoner i denne gruppen, 71%.


FORBEDRING I FORHOLD TIL ALDER:

Analyser av resultatene i forhold til alder viser at den optimale effekten ble observert hos menn mellom 50 og 60 år.

I gruppen over 60 år ble forbedringen av spontane ereksjoner observert i 22% av tilfellene; 52% av disse var impotente p.g.a. utilstrekkelig funksjon i hovedpulsåren. Dette hadde gjort seg gjeldende i mer enn 5 år i halvparten av tilfellene.

De pasientene som hadde lidd av impotens i mindre enn 3 måneder viste seg å være mindre sensitive for behandling. De var unge deltakere (gjennomsnittsalder 46 år) som ofte hadde utløsningsforstyrrelser.

Analyse av feil; ingen av de kliniske parametrene var forbedret hos 22% av pasientene. Disse pasientene var generelt unge menn med nylig oppstått impotens, som en følge av forstyrrelser i utløsningsfasen.

Har du spørsmål må du gjerne kontakte oss.

Innhold i denne seksjonen:
Mer vanlig enn mange tror
Hva er Impo Creme™?
Resultater fra klinisk undersøkelse i Frankrike
Hvordan bruke Impo Creme™?
Hva koster Impo Creme™?
Tilbakemelding fra brukere
OBS!!! Gleder kvinner også!