Hovedsiden
  Skindiver
  Kinesisk hage
  Hårproblemer
  Muskler og ledd
  Skallebank
  Overgangsalder
  Rynker
  Hårstopp  
   
  Om Arcon
  Kontakt oss
Bestilling
  Nyhetsarkiv
  Forhandlere


Virkningen av Tofupill® – en vitenskapelig studie


Mål for undersøkelsen:

Å måle virkningen av Tofupill® som daglig kosttilskudd på kvinner i overgangsalderen, spesielt i forhold til hetetokter. Undersøkelsen skulle fastslå hvor lang tid det tar før kosttilskuddet virker, hvor lenge virkningen varer og hvor stor andel av deltagerne som blir hjulpet.

Utvalg og metode

Deltagerne i denne studien er rekruttert som et tilfeldig utvalg blant kvinner i overgangsalder (alder fra 40-62 år, totalt 152 stk) Alle deltagerne hadde moderate eller alvorlige plager forbundet med overgangsalder – og hadde fra 6-9 hetetokter daglig.

Deltagerne ble først delt i to kategorier- den første med kvinner uten noen spesiell sykdomshistorie (69 stk). Den andre med kvinner som har hatt kreft (83 stk).

Begge kategoriene ble så tilfeldig delt i to grupper – den ene fikk kosttilskuddet Tofupill®, den andre placebo (”narrepiller”).

Studien ble altså gjennomført med fire grupper:
Kvinner uten sykdomshistorie, som fikk 2-3 Tofupill® daglig (31 stk)
Kvinner med sykdomshistorie som fikk 2-3 Tofupill® daglig (51 stk)
Kvinner uten sykdomshistorie som fikk 2-3 placebokapsler daglig (38 stk)
Kvinner med sykdomshistorie som fikk 2-3 placebokapsler daglig (30 stk)

Gruppene hadde tilnærmet lik gjennomsnittsalder, tidspunkt for begynnende overgangsalder samt spisevaner.

Studiens varighet: 26-29 måneder

Krav til deltagerne

Alle deltagerne forpliktet seg til å ta minst 2 kapsler daglig og å avstå fra å ta hormonpreparater eller andre preparater som er kjent for å kunne avhjelpe plager forbundet med overgangsalderen.

Dokumentasjon

Alle deltagerne fylte ut et fast rapportskjema hver 3. måned. I tillegg førte alle deltagerne en dagbok spesielt med henblikk på hetetokter den første uken i hver måned. Dagbøkene dokmenterer i detalj når kapslene tas samt antallet, tidspunktet, intensiteten og varigheten for hvert hetetokt.


Oppfølgning:

Alle deltagerne deltok i et møte med de ansvarlige for undersøkelsen hver tredje måned. Dagbøkene ble samlet inn, samtidig som tomme pakninger ble erstattet med fulle.

Resultater:

Plagene forbundet med overgangsalder ble sterkt redusert i begge gruppene som fikk Tofupill®. Reduksjonen lå på 67,3 og 71,2% i disse gruppene, mens kontrollgruppene rapporterte om 19,2 og 23% bedring. Virkningen ble rapportert allerede fra første uke og forbedringen vedvarte gjennom hele perioden for 76,4 og 82% av deltagerne.

Deltagerne meldte først og fremst om en dramatisk reduksjon i antallet hetetokter – 1-3 daglig – og i intensiteten.

Rapportene viser også at kvinnene som fikk hjelp av Tofupill® også opplevde en sterk forbedring i sin livskvalitet.

Hver kapsel hadde effekt i 8-10 timer. Deltagere som overskred denne tidsgrensen opplevde at det tidligere mønsteret i hetetoktene vendte tilbake. Dette indikerer at det Tofupill® har en formel som gjør at kvinnekroppen raskt kan nyttiggjøre seg fytoøstrogenet.

Tabell I

Gruppe Behandling Alder Antall Varighet
Uten sykdomshistorie 2-3 Tofupill® daglig 46-58 31 stk 29 mnd
Med sykdomshistorie 2-3 Tofupill® daglig 40-62 23 stk 26 mnd
Uten sykdomshistorie 2-3 placebokapsler daglig 45-57 38 stk 26 mnd
Med sykdomshistorie 2-3 placebokapsler daglig 45-60 30 stk 26 mnd


Tabell II

Gruppe Behandling Plaget av Tid for
opplevd
bedring
Blant
(Gj.snitt)%
Uten sykdomshistorie 2-3 Tofupill® daglig Hetetokter 6 dager 71,2
Med sykdomshistorie 2-3 Tofupill® daglig Hetetokter 5 dager 67,3
Uten sykdomshistorie 2-3 placebokapsler daglig Hetetokter 2 dager 19,2
Med sykdomshistorie 2-3 placebokapsler daglig Hetetokter 3 dager 23,0


Tabell III


Gruppe Behandling Stabil forbedring %
Uten sykdomshistorie 2-3 Tofupill® daglig 82,0
Med sykdomshistorie 2-3 Tofupill® daglig 76,4
Uten sykdomshistorie 2-3 placebokapsler daglig 5,4
Med sykdomshistorie 2-3 placebokapsler daglig 9,1Innhold i denne seksjonen:
Når inntreffer overgangsalderen?
Hva skjer i overgangsalderen?
Andre konsekvenser av overgangsalderen
Overgangsalder og sexlyst
Overgangsalder, prevensjon og graviditet
Hva kan gjøres for å unngå plagene?
Hva er Tofu?
Hva er Tofupill®?
Hva skjer når jeg tar Tofupill®?
Tofupill® – et trygt naturprodukt
Innhold, bruk og dosering av Tofupill®
Hvem står bak Tofupill®?
Hva sier brukerne? (utdrag fra brev/intervjuer)
Virkningen av Tofupill® – en vitenskapelig studie
Virkningen av Tofupill® – nyeste vitenskapelige studie – ikke avsluttet