Ny viten om hormonfri behandling av overgangsplager

18. juni 2018 holdt Den internasjonale skolen for gynekologi og reproduktiv helse (ISGRE) et seminar for norske gynekologer. Den italienske professoren Andrea R. Genazzani var foreleser og snakket om «Alternative løsninger i behandlingen av problemer i overgangsalderen».

Her er et kort sammendrag av professor Genazzani foredrag:

Overgangsalder og behandlingen av overgangsplager

I en kvinnes liv er det fem faser som er styrt av hormoner: barndom, pubertet, reproduksjon, graviditet og overgangsalder. Overgangen fra fertil kvinne til det vi kaller overgangsalderen, kan påvirke enkelte dramatisk. Og for en del vil denne perioden vare i svært mange år.
Overgangsalderen har tydelige kjennetegn og starter for mange allerede i 40-årsalderen når den hormonelle ubalansen skaper store endringer. Dette bør vi gjøre noe med.

Erfaring forteller oss at det er fordeler ved å opprettholde den hormonelle balansen og bruke hormonterapi (HT). Men studier viser at HT alene ikke er nok. I tillegg trenger vi en løsning som kan brukes trygt og langsiktig. Det er viktig for en god aldring og optimal livskvalitet.

”Biomimetikk” er en tilnærming som søker å etterligne naturen. Denne tilnærmingen er grunnlaget for utviklingen av DT56a. DT56a er en unik substans fra planteriket, som finnes i Femarelle. Den har gunstig effekt på viktige vevstyper i kroppen.

Østrogenreseptorer (ER) finnes i det meste av kvinners vev. Når østrogenproduksjonen synker i overgangsalderen, skaper det ubalanser som påvirker alle organer. Men DT56a påvirker noen av reseptorene slik at balansen gjenopprettes. Det fine er at påvirkningen fra DT56a selektiv og bare gir effekt i det vevet man ønsker å påvirke.

Forskere har sammenliknet effekten av HT og DT56a. Studiene deres viser at DT56a har like god effekt som østrogen – samtidig som DT56a har en betryggende sikkerhetsprofil. Nyere forskning viser altså i følge professor Genazzani at DT56a er en av de beste førstelinjebehandlingene. Femarelle kan være løsningen på de helserelaterte utfordringene kvinner møter i overgangsalderen.

I oktober 2017 var overgang.no ved jordmor Siri von Krogh så heldige å få et intervju med professor Andrea Genazzani om overgangsalder, helse og hva som kan hjelpe.

Professor Andrea Genazanni er en av de mest berømte gynekologene i Italia og har jobbet i mange år med kvinner i overgangsalderen. Intervjuet foregikk på engelsk, og er så godt det lar seg gjøre gjengitt spørsmål for spørsmål på norsk.

Professor Genazzani er bla: president for Det internasjonale forbundet for gynekologisk endokrinologi (ISGE), president for Det europeiske forbundet for gynekologi (ESG), generalsekretær i Det internasjonale akademiet for human reproduksjon, æresmedlem av flere nasjonale forbund for gynekologi, obstetrikk og endokrinologi, forfatter av mer enn 800 artikler i fagfellevurderte fagtidsskrifter og redaktør for over 40 bøker.

Her er spørsmålene Siri von Krogh stilte professor Genazzani:

1. Hva er forskjellen på DT56a og soya?

Forskjellen er at DT56a kommer fra Soya, men er ekstrakt fra soya som har blitt modifisert. DT56a har blitt behandlet med enzymer og er derfor transformert slik at molekylene lettere blir tatt opp i tarmen. Det er som når man koker en kylling. Det er fortsatt en kylling men den har endret seg og man kan spise den og kjøttet er annerledes, proteinene i kjøttet er endret av varmen.

2. Vet du om det er en genetisk forskjell mellom mennesker i forhold til opptaket av soya i tarmene? Hvis det er tifelle, vil det være forskjellig fra person til person?

Soyaproduktenes absorbsjon fra tarmen avhenger også av den enekeltes bakterieflora og kvaliteten på disse bakteriene i tarmene. DT56a er allerede modifisert slik at det blir lettere for tarmen å ta det opp. Noen har bakterier som gjør at absorbsjonen er bedre, mens hos andre kan den være noe redusert, men alle vil oppta noe.
Det vil være individuelle forskjeller, som det er med alle medisiner og kosttilskudd. Hvis man kjenner dårlig effekt av Femarelle, så vil det være naturlig å øke dosen litt til man kommer frem til en dose som gjør at man kjenner god effekt gjennom å ha svakere symptomer på overgangsalder. Det kan være lurt å prøve seg frem litt noen ganger. Noen vil også kunne greie seg på en lavere dose enn den som opprinnelig er anbefalt.

3. Kan man måle effekten av soya i blodet eller andre steder?

Menopause er en tilstand der det er lett å måle effekten av stoffene. De fleste har klare symptomer, som hetetokter, tørr skjede, søvnproblemer, humørsvigninger og mindre synlige som benskjørhet, derfor er det lett å måle effekten fordi disse symptomene er så konkrete. Man kan med letthet måle de forskjellige stoffene i blodet, akkurat som man kan med andre stoffer, som østrogen. Derfor er det lett å måle effekten av behandlingen. Kvinner i overgangsalderen har en lavere produksjon av østrogen. Soyaprodukter som Femarelle virker på østrogenreseptorene slik at DT56a blir tatt opp av kroppen. Man kan med letthet måle de forskjellige stoffene i blodet, akkurat som man kan med andre stoffer, som østrogen.

Studier som er gjort i forhold til hjernen viser at den også blir påvirket av DT56a, man kan se målbare endringer, allerede med lave doser.

4. Skal man begynne tidlig eller sent i overgangsalderen med soya eller andre soya produkter som Femarelle (DT56a)?

Naturen er tydelig her, når man mister det som gjør at man kan ta opp enkelte stoffer i kroppen vil det bli en effekt. Derfor må man gi Femarelle (DT56a) eller andre behandlinger så tidlig som mulig, men ikke før man er i overgangsalderen. Det er viktig å holde på med feks Femarelle helt til man er over overgangsalderen. Ideelt kanskje også resten av livet. Hos noen vil også overgangsalderen vare livet ut, det er ca 10%.
Jo lengre man har kommet inn i overgangsalderen, jo lengre vei er det for kroppen å komme tilbake til slik man hadde tidligere. Så jo tidligere man begynner med behandling i overgangsalderen jo bedre for da blir effekten bedre.

For inntil 100 år siden døde mange kvinner i en alder av rundt 50-60. Man overlevde overgangsalderen, men ikke så mye lengre. Dagens kvinner lever lenger, men kroppene våre er ikke egentlig skapt for det, derfor vil man trenger tilskudd for å holde seg i best mulig form.

5. Hvordan er den kognitive effekten av Femarelle til sammenligning med østrogen?

Man må se på folks engstelse i forhold til å ta hormoner, fordi det er en del undersøkelser som viser at det kan være skadelig. Samtidig må man også huske at en del av disse undersøkelsene ikke er valide, da de har vært gjort på bestilling eller ikke har vært utført med vitenskapelige metoder. Tidligere visste man heller ikke effekten av steroider som tilskudd, kunnskapen blir stadig bedre.

Femarelle er et SERM (Selective Estrogen (Østrogen) Reseptive Modulator) som har god effekt på reseptorene for østrogen, men har ikke den stimulerende effekten som for eksempel østrogen kan ha. SERMer har god effekt på vevet i vagina, livmoren og i brystene.

6. Er det noen andre områder der du tenker at Femarelle har spesielt god effekt for kvinner i overgangsalderen?

Først vil jeg kommentere på rent generell bakgrunn. Man har store endringer i kroppen når man kommer i overgangsalderen, det affekterer hele kroppen. Overgangsalderen påvirker blodårene, hjernen, tarmene, musklene, tenner, slimhinner, hud, hjertet, lever, nyrer, bentetthet ikke minst.

Kvinner lever i 40-50 år lengre enn tildligere pga moderne medisin og det generelle velferdssystemet gjør at man lever lenger nå enn tidligere, så hvordan kan man beskytte kroppen som lever lenger nå enn tidligere? Får du en konkret sykdom skal selvfølgelig den behandles. Men ellers er det snakk om å beskytte kroppen videre. Tidligere har det vært stereoider produsert i kjønnskjertlene, som også har en effekt på andre organer. Femarelle har ikke effekt utover det at den påvirker reseptorene slik at de naturlige østrogenene blir tatt opp.

Femarelle-serien fra Arcon Norway inneholder DT56a.

Tilbud
Tilbud
Tilbud
Leverers også som abonnement. Kr 250,- pr. mnd. Klikk her for bestilling.