Hovedsiden
  Skindiver
  Kinesisk hage
  Hårproblemer
  Muskler og ledd
  Skallebank
  Overgangsalder
  Rynker
  Hårstopp  
   
  Om Arcon
  Kontakt oss
Bestilling
  Nyhetsarkiv
  Forhandlere


Overgangsalder:

Norske helsemyndigheter restriktive til hormonbehandling

4. februar 2003 velger norske helsemyndigheter et nytt ståsted. De sier:

"Nye studier fra USA viser at bivirkningsrisikoen ved bruk av hormoner er større enn antatt. En mer restriktiv holdning til hormonbehandling er nødvendig. Individuell, kontrollert og tidsbegrenset behandling øker sikkerheten.

På bakgrunn av ny forskning har Legemiddelverket, etter et ekspertmøte med spesialister innenfor ulike felt, utarbeidet nye retningslinjer for bruk av hormoner ved plager i overgangsalderen. Legemiddelverket anbefaler at kvinner i større grad får en individuell vurdering og oppfølging, og at lokal behandling med salver og kremer bør være førstevalg ved enkelte plager.

Fokuset på hormonbehandling har tidligere vært rettet mot de klart positive effekter på plager ved overgangsalderen, som hetetokter, underlivsplager og benskjørhet. Mens risikoen for blodpropp har vært veldokumentert, har det også vært en utbredt oppfatning at hormonbehandling beskytter mot visse hjerte- og karsykdommer. Negative effekter ved slik behandling har vært konsentrert om brystkreft.

På bakgrunn av nye resultater i studiene fra 2002, er det i dag ikke lenger grunnlag for å bruke hormoner som forebyggende behandling ved hjerte- og karsykdommer. Samlet tyder de foreliggende resultater heller på en økt risiko. De nye undersøkelser som er publisert viser i korthet at kvinner som behandles med østrogen pluss gestagen i overgangsalderen har en klart økt risiko for brystkreft, og at risikoen øker med behandlingsvarighet. Risikoen for blodpropp viser også en klar økning. Derimot er de positive effektene på hetetokter, underlivsplager og benskjørhet fortsatt veldokumenterte. Faren for livmorkreft er også sterkt redusert når østrogen kombineres med gestagen.

Forholdet mellom nytte og risiko er forrykket og må resultere i en større tilbakeholdenhet ved hormonbehandling, og hver kvinne må vurderes individuelt."
Neste

Tilbake


Skolemedisinsk behandling av overgangsplager med hormonpreparater


Hormonbehandling mot overgangsplager (HRT)

Eksplosiv økning i østrogenbruk på 90-tallet

Sterk skepsis til hormonbehandling i stadig flere land


Skepsis til hormoner (HRT) også i norsk presse


Norske helsemyndigheter restriktive til hormonbehandling

Svensk studie: Østrogenpreparater gir flere ulemper enn fordeler


Omfattende bivirkninger har vært kjent lenge


FStadig flere norske kvinner slutter med hormontabletter og hormonplaster


Hormonpreparater i norske apotek (reseptbelagte)


Ny solid dokumentasjon for Tofupill)