Menn og hyppig vannlating

Hva er hyppig i forbindelse med vannlating?

 

Hos voksne menn er det normalt at det går minst 3 timer eller mer mellom hver gang de må tisse. Hyppig vannlating kalles det når det er 2 timer eller mindre mellom hver gang man føler trang til å tisse.

Hyppig vannlating er i dag det mest utbredte helseproblemet blant menn i vår del av verden. Men siden mange menn ikke ønsker å snakke åpent om at de har vansker med «vannverket», er ikke alle klar over hvor stort omfanget egentlig er. Det er ikke lett å begynne å bruke ord som «overgangsalder» og «gammelmannssyke».

Starter tidlig, rammer de fleste
Helt fra 30-årsalderen får enkelte menn vansker i forbindelse med vannlating og i løpet av livet vil 8 av 10 menn oppleve dette. Ved fylte 40 år regner man med at hver 10. mann har disse problemene, ved fylte 60 år er det økt til halvparten, mens andelen er hele 9 av 10 blant menn som er i 80-årene. Siden hyppigheten og omfanget av disse plagene øker med alderen, regnes de som en normal del av selve aldringsprosessen, man sier at det er fysiologisk aldersbetinget.

Når behovet for hyppige toalettbesøk oppstår om natten kan det være spesielt plagsomt. I tillegg til at tissing blir et problem i seg selv, går det å våkne til stadighet ut over nattesøvnen. Lite søvn og dårlig søvnkvalitet påvirker form, opplagthet, energi, arbeidslyst, -evne og humør på dagtid. Også for samboer eller ektefelle kan mannens stadige oppvåkninger, toalettbesøk og nye forsøk på innsovning være plagsomt.

Hyppig og plutselig vannlatingsbehov om dagen blir ubehagelig for den som til stadighet må forlate møter og samlinger for å komme seg på toalettet. Mange får «tømmingssymptomer». Det vil si at det  tar tid å komme i gang med å tisse, at strålen er svak, at vannlatingen stopper opp og man må presse for å komme i gang igjen, at man ikke får tømt blæren helt eller at man opplever såkalte «etterdrypp». Det er ikke vanlig med smerter, men plagsomt og tidkrevende kan det være.

Alvorlighetsgraden kan variere over tid. For menn (og samsovere) som opplever at problemene er alvorlige var det tidligere bare kirurgiske inngrep som kunne redusere plagene. Slike inngrep kunne imidlertid ha uønskede bivirkninger og komplikasjoner.

Svært viktig å behandle
Det er viktig å behandle disse plagene. Om blæren til stadighet ikke tømmes helt, samles det bakterier som gir økt risiko for urinveisinfeksjoner. Salter i urinen som ligger igjen, krystalliseres og danner urinblæresteiner. Over tid kan forholdene utvikle seg slik at nyrene ikke fungerer. Disse alvorligere tilstandene vil ofte bare kunne avhjelpes med operasjon. Operasjon betyr risiko for bivirkninger og komplikasjoner, bl.a for at ereksjonsevnen kan forsvinne.

Det finnes en rekke produkter, både naturmidler og legemidler, som kan ha effekt. For naturmidlene gjelder det at ikke alle gir like god og rask effekt hos brukerne. For legemidlene gjelder det at de har uønskede bivirkninger. Brizo gir effekt raskt – og det er ikke registrert noen form for bivirkninger.

 

Lege Svein Børjesson driver både allmen medisin, antroposofisk medisin, fysioterapi, rytmisk massasje, BVM, TFT, terapeutisk berøing, samtaleterapi i Stavanger og uttaler følgende om Brizo:

«Det ser ut til at Brizo er et middel som vil kunne være en stor hjelp og velsignelse for mange menn med vannlatingsbesvær. De som må ofte opp på natten for å late vannet, de som må stå lenge for å bli ferdig og likevel ha følelsen av ikke å få tømt seg og de som må planlegge dagen utfra hvor det er tilgjengelige toaletter.

Som en kunne forvente ser det ut til at de med mest plager får den største effekten.

Utgangspunktet for middelet er velprøvet i andre sammenhenger og vil forskes på videre. Det er for eksempel ikke usannsynlig at produktet vil påvirke mannlig overgangsalder.

Brizo forventer jeg vil ha mindre bivirkninger og interaksjoner enn det som nå finnes på helsekostbransjen for disse plagene. Det er ikke påvist noen intoleranse eller allergi for stoffet.»

Det er viktig å få sjekket at plagene dine ikker er tegn på sykdom. Har du ikke undersøkt dette allerede, bør du snakke med legen din.

Brizo

• Økologisk dyrkede soyabønner er råvaren for fremstillingen

• Soyabønnene blir fermentert
(varmebehandlet)

• Brizo er et ekstrakt

• Virkestoffet kalles SC012 og er tilpasset menns behov

• Rent soyaekstrakt

• Påvirker østrogenreseptorer selektivt

• Påvirkningen hemmer produksjonen av enzymet 5-alfa-reduktase

• Minsker produksjonen av dihydrotestosteron

• Demper cellevekst i prostatakjertelen.

• Demper nattesvette

• Over tid vil prostatakjertelen bli mindre igjen

• Hurtig effekt på hyppig vannlating om natten og bedring av livskvalitet

• Symptomer og ubehag på grunn av prostataforstørrelsen reduseres

Les mer her

Kjøp Brizo her

Les pakningsvedlegg her