Min handlekurv

Totalt: 0


Tilbud!
Arcon-Tisane x 3!
 
Nok til en 3 måneders vitaminkur for håret, 
Kr. 913,-
spar kr 101,-

Kjøp her

Nye produkter mot tynt hår:

Introduksjons- tilbud!

 
3 flasker Olinol Prescription® No. 302 Serum,
KUN KR 1255,-
Kjøp her 

 

Olinol Prescription® No. 302 Serum +
No. 301 Shampoo
,
KUN KR 650,-
Kjøp her


Velvære for kvinner rundt 50

  
3×60 kapsler Tofupill – nok til 3 måneders bruk.
Nå kun kr 945,-. Du sparer kr 105,-!
Kjøp her
 

Ny pakning!

Arcon Hårkur på tilbud!
 
Arcon Hårkur for menn – nok til 3 måneders kur.
Nå kun kr 1.498,-. Du sparer kr 166,-!
Kjøp her

Bransjerådet

Arcon Norway er medlem av Bransjerådet for Naturmidler og søker gjennom denne organisasjonen å arbeide til beste for sunne forhold i helsekostbransjen, og å skape tillit til våre produkter og virksomhet.


Livskvalitet rundt 50

Se hva verdens fremste gynekologer sier om Tofupill (Femarelle)

Tofupill – det veldokumenterte naturproduktet
Frem mot 50-års alderen skjer det gradvis store forandringer i en kvinnekropp. Svært mange merker forskjellige og uklare signaler fra kroppen. Disse signalene kan tildels være ubehagelige, men det er ikke så mange som uten videre kobler dem til en begynnende overgangsalder. Det kan være fysiske- eller psykiske plager eller problemer knyttet til kretsløpet.

I studier (du finner en oversikt her) er det dokumentert at 96% at kvinnene rundt 50 år som brukte Tofupill, opplevde forskjellige positive effekter. De følte seg mer opplagt, våknet mer uthvilt og fikk generelt en bedre hverdag og livskvalitet.

Det er derfor vi anbefaler Tofupill til kvinner i den aktuelle aldersgruppen som føler at de trenger hjelp av "noe". I mange tilfeller vil Tofupill effektivt kunne dempe en lang rekke såkalte diffuse plager, altså ”litt av hvert”, og redusere følelsen av at ikke alt er som det skal være. Tilbakemeldinger fra brukere, forteller oss at Tofupill kan gi svært god hjelp – raskt!

Sterk benbygning med Tofupill
Minst like viktig er det at Tofupill styrker benbygningen. Normalt svekkes denne allerede fra 40-års alderen, og helst bør forebygging starte allerede da. Mest alvorlig er det at benmassen reduseres med opptil 5% årlig i 5-7 år etter at menstruasjonen har opphørt. Daglig bruk av Tofupill hjelper kroppen til å holde skjelettet sterkt. Dette reduserer risiko for svekket benbygning og alvorlige benbrudd som følge av at benbygningen gradvis og umerkelig er blitt svekket. Ingen andre produkter i helsekost har dokumentert så gunstig benbyggende evne som Tofupill. Her har du nok en grunn til at vi gir Tofupill våre varmeste anbefalinger til alle kvinner fra 45-50 års alderen og oppover.

Overgangsplager og Tofupill
På to internasjonale, medisinske konferanser har nylig kjente leger og forskere anbefalt Tofupill som førstevalget for å dempe en lang rekke viktige og utbredte overgangsplager. Tofupill gir f.eks effekt mot hetetokter hos 3 av 4, samtidig som det ikke medfører økt risiko for blodpropp eller brystkreft. Men hetetokter er ikke den eneste grunnen til å bruke Tofupill. Hos mange kvinner er plagene i denne livsfasen mange og sammensatte. Og det er dokumentert at Tofupill hjelper over et bredt spekter av plager. Blant disse er:
• Overfølsomhet,
• søvnproblemer,
• leddsmerter,
• svimmelhet,
• tretthet,
• hetetokter,
• hjertebank,
• konsentrasjon,
• nedsatt seksuallyst,
• nervøsitet,
• hyppig vannlating,
• nedstemthet og
• tørr skjede.

Så mange som fra halvparten og opp til  nesten alle (96%) av kvinnene som prøver Tofupill en periode opplever positive effekter i forhold til en eller flere av disse plagene. Det er langt over de resultater som finnes for andre kosttilskudd. Derfor bør Tofupill være også ditt førstevalg når du føler at du trenger et produkt som kan løse problemer og bidra til en høyere livskvalitet.

Ingen andre produkter er som Tofupill
Tofupill gir kvinner en sikker løsning på problemer i forbindelse med de hormonelle forandringer som kommer med overgangsalderen. Det unike med Tofupill er at kapslene tilfører kroppen et veldokumentert virkestoff fra planteriket som kalles DT56a. Det er dokumentert i en rekke, publiserte studier gjennom flere år. En samlet oversikt over alle de studiene som er publisert godkjent av internasjonale tidsskrifter finnes i databasen www.pubmed.com. Det er bare helt unntaksvis at et naturmiddel er støttet av så mye og entydig positiv forskning som det som er tilfelle med Tofupill.
I hele den vestlige verden innser stadig flere mennesker at skolemedisinen alene ikke alltid gir det eneste og riktige svaret på alle spørsmål. Stadig flere er skeptiske til de kjemiske stoffene som brukes og til risiko for bivirkninger. Norske helsemyndigheter valgte allerede i februar 2003 å endre sin terapianbefaling om hormonpreparater som tabletter og plaster. Disse preparatene er ikke lenger anbefalt som førstevalg og legene bes være mer tilbakeholdne med utskrivning.

Tofupill gjør det mulig for deg å unngå en rekke at de plagene som ofte følger med overgangsalderen på en effektiv og sikker måte. 7 til 8 av 10 brukere får god effekt av Tofupill i forhold til hetetokter allerede etter 5 til 7 dager. Ved bruk over tid, kan Tofupill styrke benbygningen.

Ingen andre kosttilskudd har så høye tall for effekt . Det finnes heller ikke dokumentasjon for at andre midler er bedre når det gjelder å styrke benbygningen. Tofupill er et kosttilskudd som ikke påvirker hormonbalansen i blodet, det påvirker ikke slimhinnene i livmoren og det gir ikke næring til uønsket cellevekst.

Hva er Tofupill?
Det spesielle med Tofupill er at den fremstilles i en unik prosess som tar vare på en substans som er kalt DT56a. Råvaren vi bruker er en tofu som er spesielt rik på naturlig fytoøstrogen, blant annet lignaner og kumestaner  Tofupill og DT56a er undersøkt grundig – også ved studier over lang tid. Hver kapsel inneholder også linfrø som sørger for at kroppen tar opp DT56a best mulig.

Hva skjer når jeg tar Tofupill?
Tofupill er et kosttilskudd som tilfører kroppen signalsubstanser som IKKE er hormoner. Studiene av Tofupill viser at kroppens reseptorer likefullt påvirkes av disse substansene slik at bl.a hetetokter dempes, blir mindre hyppige eller forsvinner. De fleste vil oppleve at kroppstemperaturen igjen stabiliserer seg og at det hele ikke er så plagsomt lenger. Også slimhinnene i livmoren, skjeden og urinveiene påvirkes. De vil ikke bli så tørre, og også denne effekten kan dempe plager som andre må slite med i overgangsalderen.

Begynner du med Tofupill og tilfører kroppen DT56a fra rundt 50 års alder, styrkes skjellettet. Både effekten og nytten vil bli størst om du starter tidlig og skjelettet blir sterkere år for år Innhold, bruk og dosering av Tofupill

Tofupill inneholder tofuekstrakt og linfrø som er fremstilt av bønner som ikke er genmodifisert og som er dyrket økologisk. Kapslene består av vegetabilske råvarer (cellulose). Hver kapsel inneholder 322 mg tofu og 108 mg linfrø.
Du tar 1-2 kapsler daglig etter måltider – en om morgenen og en om kvelden. Kapslene svelges hele. Siden Tofupill inneholder den unike substansen som kalles DT56a, kan kapslene lette den naturlige, hormonelle omstillingen. Normalt opplever du bedring allerede etter en uke. 96% av brukerne i en studie rapporterte om positive effekter av Tofupill. Gravide og ammende bør kun bruke produktet i samråd med lege.

1 boks inneholder 60 kapsler, som ved anbefalt dosering er nok til en måneds forbruk.

Har du spørsmål om Tofupill og overgangsalder må du gjerne kontakte oss.

Tofupill selges i helsekostforretninger over hele landet, eller direkte fra Arcon Norway as.

Klikk her om du vil bestille fra vår nettbutikk

Hvem står bak Tofupill?
Se-cure er et selskap som driver innen bioteknologi. Målet er å utvikle produkter som gir sikre, moderne løsninger basert på all den kunnskapen som ligger i natur- og folkemedisin. Gjennom generasjoner har menneskene høstet erfaringer på dette området og kjenner både fordelene og ulempene.

Kunnskapen om tofu og grunnlaget for Tofupill er hentet i Østen. Hos asiatiske kvinner er ikke plager i forbindelse med overgangsalderen så utbredt som i vesten. Forskjellige former for tofu spist i form av varme måltider er utbredt i asiatisk kosthold. Utfordringen for Se-cure har vært å kunne finne frem til en kapsel som har tilsvarende, positive virkninger, slik at vi her i Vesten kan nyttiggjøre oss dette på en enkel måte.

Med Tofupill er det mulig å tilføre organismen tofuens naturlige, effektive substanser som et kosttilskudd i kapselform. Se-cures forsknings- og utviklingsavdeling har utviklet en helt spesiell prosess for å kunne konsentrere en komplett molekylstruktur i en form som er tilgjengelig, nyttig og effektiv for den menneskelige organismen. Dette utviklingsarbeidet har resultert i den unike substansen som altså kalles DT56a. Andre produkter med denne substansen er ikke kjent. I tillegg arbeider avdelingen kontinuerlig med forskning og dokumentasjon for å sikre at produktet holder alt det lover

Har du plager forbundet med overgangsalderen?

Et langt og godt liv? 
I nyere tid har vi fått en helt annen livskvalitet og livsstil enn våre forfedre. I løpet av noen generasjoner er levealderen økt dramatisk. Mens overgangsalderen tidligere kom i livets sluttfase, opplever dagens kvinner at den kommer omtrent når de står midt i livet.

I dag har vi innsikt i kvinnekroppens kompliserte styringssystemer. Vi har også fri tilgang til viten og erfaringer fra andre verdensdeler og kulturer. I vår tid har vi svært gode forutsetninger for å tilby hjelp til dem som ønsker å unngå de plagene overgangsalderen medfører for svært mange kvinner. 4 av 5 rammes av overgangsplager i en eller annen grad. På disse sidene finner du informasjon om overgangsalder, plager du kan møte og mulige behandlingsformer. Informasjonen er delt i tre seksjoner.

Har du spørsmål etter å ha lest disse sidene, har vi anledning til å kontakte sjefsgynekolog Yoles, som er ansvarlig for flere studier om Tofupill. Han svarer på medisinske spørsmål knyttet opp mot Tofupill og overgangsalder.

Når inntreffer overgangsalderen?
Overgangsalderen kalles også klimakteriet og er tiden rundt kvinnens siste menstruasjon. Den inntreffer omkring 45-55 års alder. Men den kan også komme langt tidligere. Vi vet om kvinner som er kommet i overgangsalderen når de var 29! I gjennomsnitt har norske kvinner sin siste menstruasjon når de er vel 51 år. Kvinner i Norge, Europa og USA har normalt langt større plager i overgangsalderen enn asiatiske.

Leger bruker ordet menopause om siste menstruasjon. Det nøyaktige tidspunktet for denne er individuelt, men det kan virke som det er sterkt arvelig betinget og ofte har en kvinne sin siste menstruasjon på samme tidspunkt som sin mor. Også forløpet forøvrig er i stor grad sammenfallende fra generasjon til generasjon. Kvinner som røyker kommer imidlertid gjerne noe tidligere i overgangsalderen enn ikke-røykere.Ill: Kurven viser hvor stor andel av kvinner på forskjellige alderstrinn som kommer i overgangsalderen

Hva skjer i overgangsalderen?
I overgangsalderen opphører eggproduksjonen i eggstokkene og det skjer forandringer i hormonproduksjonen i kroppen. Forandringen kan ha konsekvenser som er fysiologiske, psykologiske og/eller psykososiale. Fra år med stabile sykluser, føles det gjerne som hele systemet kommer i ubalanse.Ill. Illustrasjonen viser hvordan produksjonen av østrogen i kroppen varierer gjennom livet. I begynnelsen av overgangsalderen blir den svært uregelmessig for etter hvert å stoppe helt opp.

Det de fleste merker raskt, er plager som hetetokter, søvnproblemer, hodepine, tørrhet i skjeden og humørsvingninger. Huden blir gjerne tynnere og håret ofte livløst.

Omlag 4 av 5 norske kvinner opplever plager i forskjellig grad når de kommer i overgangsalderen. For enkelte er plagene over etter et halvt års tid, mens andre opplever grader av ubehag i opptil 10 år. Plager fra slimhinner og i urinveier kan vedvare resten av livet.

Produksjonen av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen avtar gradvis i eggstokkene. Østrogenet har som en av sine oppgaver å bidra til å regulere kroppstemperaturen. Når kroppen ikke lenger produserer eget østrogen, kommer temperatursystemet lett ut av kontroll. Det oppstår ubalanse slik at kroppstemperaturen stadig går opp og ned.

Hetetokter er det mest typiske symptom på overgangsalderen. De kommer uavhengig av situasjonen og helt uten forvarsel. De kan være kortvarige – 3-6 minutter – hyppige – flere ganger pr time – og ofte pågår de døgnet rundt. Mange rødmer sterkt i ansiktet og nedover halsen, andre blir gjennomvåte av svette. For mange får de stadige hetetoktene også konsekvenser for nattesøvnen. Den blir uregelmessig, man får ikke den nødvendige hvile og dermed kommer mange inn i en ond sirkel.

For mange får selvsagt dette konsekvenser for det daglige arbeidet. De blir usikre på hvordan kroppen fungerer gjennom dagen og på sine hete- og svettetokter. Det er en svært ubehagelig situasjon.

Når østrogenproduksjonen i eggstokkene avtar, øker kroppens evne til produksjonen av østrogen i fettvevet og i binyrene. Dette er årsaken til at hver 5. kvinne opplever få eller ingen plager forbundet med østrogenmangel i overgangsalderen. Tynne personer (med lite fettvev og lav kroppsvekt) er imidlertid langt mer utsatt, blant annet for benskjørhet.

Andre konsekvenser av overgangsalderen
Mange føler seg litt deprimerte, noen blir mer hissige, andre irritable og noen opplever at de generelt har dårligere humør. Konsentrasjonsvansker og nervøsitet nevnes også, og ofte går alt dette både utover familie- og arbeidsliv.

I starten av overgangsalderen kan kvinnen oppleve at hun får hyppigere menstruasjoner. Det kan gå 21 dager fra første dag i den ene syklusen til den neste. Etter hvert skjer eggløsningene sjeldnere og det resulterer i ujevn stimulering av slimhinnen i livmoren. Blødningene kan bli kraftigere.

Slimhinnene både i skjeden og urinrøret blir tynnere, skjørere og tørrere når østrogenproduksjonen synker. For mange betyr dette ubehag ved samleie og hos noen leder det til stadige urinveisinfeksjoner og urinlekkasjer.

Østrogen påvirker også benbyggingen i skjelettet. Når produksjonen av østrogen synker, øker tapet av benmasse. Mineraltapet i skjelettet er størst hos kvinner rundt 50 år, i de første årene av overgangsalderen. Tapet fortsetter år for år, og hos mange fører dette over tid til benskjørhet. Halvparten av alle kvinner risikerer benbrudd i årene etter fylte 55 år. For mange får slike brudd store konsekvenser.

Dersom du opplever at overgangsalderen gir deg ubehag som er uønskede eller så plagsomme at livskvaliteten blir utilfredsstillende, bør du prøve å finne et tilskudd som kan hjelpe deg. For å unngå risiko, bør du først prøve et naturlig, vegetabilsk tilskudd. Tofupill, med naturlig, vegetabilsk fytoøstrogen, er et nærliggende og trygt valg.

Overgangsalder og sexlyst
Som på de fleste områder finnes det ikke noe typisk mønster – også forholdet til sex er helt personlig og individuelt. Noen opplever at lysten på sex øker. Det kan blant annet ha sammenheng med at de etter hvert ikke trenger frykte uønskede svangerskap. Andre får mindre lyst. Dette kan i noen tilfeller ha sammenheng med tørrhet i skjeden som gir smerter ved samleie. Enkelte kan registrere at orgasmen blir svakere. Selvsagt finnes det også noen som helt mister lysten på sex, akkurat som noen ikke merker forandringer i det hele tatt – bortsett fra at menstruasjonen blir uregelmessig og etter hvert uteblir.

Overgangsalder, prevensjon og graviditet
I løpet av overgangsalderen opphører eggløsninger og menstruasjoner, gjerne etter en periode hvor menstruasjonene har vært uregelmessige. Er det gått mer enn 6 måneder siden siste menstruasjon, kan du ta en prøve hos legen for å få visshet om at eggløsningene er opphørt. Dersom dette er tilfelle, kan du ikke lenger bli gravid og du kan slutte med prevensjon. Vanligvis sier man at menopausen har inntrådt når du ikke har hatt menstruasjon på ett år. De uregelmessige menstruasjonene har imidlertid "lurt" mange til å tro at de ikke lenger er fruktbare. De har sluttet med prevensjon for tidlig og opplevd uønskede graviditeter.

Hva kan gjøres for å unngå plagene?
De siste tiårene har leger begynt å foreskrive forskjellige pillekurer basert på hormoner mot plager i overgangsalderen. Naturmedisinen har søkt til Asia for å finne forklaringen på at kvinner i denne verdensdelen har langt mindre plager forbundet med overgangsalder. Brystkreft er langt sjeldnere, i Japan f. eks. bare 1/6 av den risikoen du finner hos oss. I asiatiske land er tofu er viktig ingrediens i kostholdet. Tofu har et høyt innhold av fytoøstrogen; naturlig, vegetabilsk østrogen. Undersøkelser viser tydelig at tofu er et av de beste, "beskyttende" næringsmidler for kvinnekroppen. Tofu beskytter kroppen mot de fleste av de "moderne" sykdommene vi kjenner her i vesten. Som naturprodukt er tofu trygt å bruke. Svært mange kvinner foretrekker naturligvis det vegetabilske østrogenet i Tofupill fremfor hormonene som finnes i medisinske preparater.

Når så mange kvinner ikke liker hormonmedisiner, har det sammenheng med en rekke undersøkelser som viser at ulempene ved bruk er større enn fordelene. Og mange føler seg ikke vel om de forsøker hormonmedisin. Dessuten øker risikoen for bryst-, eggstokk- og livmorkreft. Situasjonen er såpass alvorlig at norske myndigheter i februar 2003 har anbefalt legene å være tilbakeholdne med å skrive ut hormonmedisiner som tabletter eller plaster – og de fraråder bruk ut over 3-5 år. Dette er ytterligere en grunn til å prøve å finne et godt alternativ. Tofupill er et godt alternativ.

Klikk her for å lese mer om Tofupill

Klikk her for å bestille i vår nettbutikk


Hva sier verdens fremste gynekologer om Tofupill (Femarelle)?

Studier/dokumentasjon
Bedre livskvalitet

<< Tilbake