Hovedsiden
  Skindiver
  Kinesisk hage
  Hårproblemer
  Muskler og ledd
  Skallebank
  Overgangsalder
  Rynker
  Hårstopp  
   
  Om Arcon
  Kontakt oss
Bestilling
  Nyhetsarkiv
  Forhandlere


Overgangsalder:

Hormonpillenes bivirkninger i forskernes søkelys
– nok en gang

Mange norske kvinner bruker østrogen i dag fordi hormonet sies å dempe plagene i forbindelse med overgangsalderen. En svensk undersøkelse viser imidlertid at kvinner som bruker østrogenhormoner får en rekke nye plager forbundet med østrogenbruk. Men det er også flere andre signaler som virker forstyrrende på det idylliske bildet av hormonbehandling som er bygd opp gjennom hele 90-tallet.

Økt fare for hjerte- og karsykdommer også?

I ”Nytt om legemidler” fra Statens legemiddelverk i november 2001 heter det: ”For mange kvinner i og etter overgangsalder er bruk av hormonsubstitusjonsbehandling (HRT) er vanskelig valg. På den ene side virker behandling godt mot overgangsplager som hetetokter og annet subjektivt besvær og behandlingen forebygger beinskjørhet. På den annen side er det nå dokumentert at behandlingen medfører en økt risiko for venøs trombose (blodpropp), galleblæresykdom og brystkreft. Resultater fra kliniske studier så langt tyder på at HRT medfører en svakt økt risiko for hjerte- og karsykdom både hos friske og hos hjertesyke kvinner de første månedene eller år etter oppstart av behandlingen. Det er foreløpig ikke gode nok data på om langtidsbruk faktisk vil føre til reduksjon av risiko for hjerte- og karsykdom.

Dette betyr at hver enkelt kvinne som vurderer bruk av HRT må veie fordeler opp mot risikomomenter sammen med sin lege. Når det gjelder hjerte- og karsykdommene, har American Heart Association – den anerkjente amerikanske hjerteforeningen – kommet med følgende anbefalinger: Kvinner med kjent hjerte- og karsykdom bør ikke starte opp med HRT. Man kan foreløpig ikke anbefale HRT som forebyggende middel mot hjerte- og karsykdom.”

Senere fødsler øker risiko

Franske forskere har funnet ytterligere bevis på sammenhengen mellom østrogen og brystkreft:

Kvinner som fikk sitt første barn etter at de var fylt 30 år, hadde 63 prosent større sjanse for å utvikle brystkreft før overgangsalderen, enn kvinner som fikk barn mens de fortsatt var tidlig i 20-åra. Tallene viste også at kvinner som ikke har født barn, var mest utsatt. Undersøkelsen er en av de mest omfattende om brystkreft noensinne: 91.000 kvinner er fulgt gjennom 10 år ved det nasjonale forskningssenteret for helse og medisin i Frankrike.

De nye signalene er dårlig nytt for norske kvinner. De siste 15 årene har gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende økt med nesten to og et halvt år. Snittalderen for førstegangsfødende er nå i overkant av 27 år. Fra 1980 til i dag har antallet førstegangsfødende over 30 år doblet seg.

Dette er helt klart en medvirkende årsak til at flere kvinner enn før får brystkreft. Brystkreft er den vanligste kreftformen. Den rammer en av ni kvinner en eller annen gang i livet. Hvert år får mer enn 2.000 norske kvinner diagnosen.

Ett veldokumentert alternativ

Etter mange års utviklingsarbeid og kliniske tester er nå Tofupill® også tilgjengelig på det norske markedet. Tofupill® er et rent kosttilskudd uten hormoner. Tofupill® er det eneste kosttilskuddet som inneholder komplett planteøstrogen. Både i dokumentasjon, fremstilling og ingredienser skiller Tofupill® seg klart fra floraen av soyapiller laget av forskjellige ekstrakter. Tofupill® fremstår derfor som det beste alternativet for kvinner som ønsker å bli kvitt sine overgangsplager og samtidig ønsker å unngå risiko for alvorlige bivirkninger.


For å gå til presentasjonen av Tofupill®, klikker du her
Ønsker du å bestille Tofupill®, klikker du her

Tilbake


Kvinner og overgangsalder

Har du plager forbundet med overgangsalderen?
Et langt og godt liv?


Når inntreffer overgangsalderen?

Hva skjer i overgangsalderen?


Andre konsekvenser av overgangsalderen


Overgangsalder og sexlyst

Overgangsalder, prevensjon og graviditet

Hva kan gjøres for å unngå plagene?