Produkter – Korall®
Arcon-Tisane® Impo Creme Korall® Vitality Basic

CMO++™


Urteolje
       Hvorfor bruke KORALL®

KORALL®
Det rene mineralrike vannet

LAG DITT EGET "KILDEVANN" TIL UNDER 60 ØRE LITEREN!

Med KORALL® fra Arendal i vannet trenger du ikke å kjøpe dyrt flaskevann.
Dette lager du selv minst like bra!

KORALL® er godkjent som tilsettningsstoff til vann av SNT (Statens Næringsmiddel Tilsyn)
KORALL® tilfører drikkevannet organiske mineraler og sporstoffer.
KORALL® i saft, vin, kaffe og te nøytraliserer syrer og E-stoffer.
KORALL® reduserer sprøytemidler i frukt og grønnsaker.
KORALL® fjerner all klor fra vannet på 5 minutter.
KORALL® stabiliserer pH-verdien mellom 7,5 og 8,5.
KORALL® hemmer bakterieveksten i drikkevannet.
KORALL® reduserer kjemikaliemengden i vannet.
KORALL® gir deg drikkevann med god smak.
KORALL® gir deg vann av kildevannskvalitet.
KORALL® består av korallalger, ikke koralldyr.

Er du bekymret for om KORALL® er fredet, bør du ta en kikk på dette.


KLORFRITT DRIKKEVANN GIR DEG ET SUNNERE LIV!

Alt liv er avhengig av vann. 70% av menneskekroppen består av vann, og dette vannet skal skiftes ut iløpet av 15 dager.
Vi trenger derfor 2 – 3 liter vann daglig.
Halvparten av dette får vi gjennom maten, resten må drikkes.
Er vannet vi drikker forurenset, vil dette påvirke oss hver dag resten av livet.
Drikkevannet er derfor helt avgjørende for vår helse.


DET ER MINST LIKE VIKTIG Å TENKE PÅ HVA
VI DRIKKER SOM PÅ HVA VI SPISER.


HER ER NOEN ÅRSAKER TIL AT NORSKE DRIKKEVANN ER DÅRLIG:

  • Nedbøren er sur og forurenset på grunn av industrirøyk og eksos.
  • Sur nedbør er "agressiv" og løser ut stoffer fra det den kommer i berøring med.
  • Kunstgjødsel og sprøytemidler fra landbruket er noe av det vannet fører med seg.
  • Klor og andre kjemiske stoffer tilsettes fra vannverkene.
  • Et gammelt og dårlig vannledningsnett med vann og kloakkrør i samme grøft, og sannsynligvis også asbest- og betongrør.
  • Nye kjemikalier utvikles stadig. I en eller annen form havner de før eller senere i våre vannkilder.
  • Etter mange år med sur nedbør, er også grunnvannet sterkt påvirket en rekke steder.

MED KORALL® FRA ARENDAL KAN DU SELV HØYNE KVALITETEN PÅ DRIKKEVANNET DITT!


Har du spørsmål må du gjerne kontakte oss.