Hovedsiden
  Skindiver
  Kinesisk hage
  Hårproblemer
  Muskler og ledd
  Skallebank
  Overgangsalder
  Rynker
  Hårstopp  
   
  Om Arcon
  Kontakt oss
Bestilling
  Nyhetsarkiv
  Forhandlere

Stress:

Konklusjon
  • Karoshil® fremmer hjernemetabolismen og de energiskapende mekanismer i hjernen.
  • Karoshil® stimulerer nerveimpulsene og påvirker hjernes elektrofysiologiske prosesser.
  • Karoshil® øker utskillelsen av melatonin og påvirker visse nøkkelmekanismer i forbindelse med styring av biorytmene
  • Karoshil® øker hastigheten som nerveimpulsene skapes i og påvirker dermed nerveforbindelsen.

Ved behandling med Karoshil® beskriver forsøkspersonene seg som ”mer energiske, mer årvåkne, mer livlige, flinkere, samtidig med at de er mer avslappet, mer selskapelige, vennligere og lykkeligere.”

Ved behandling med Karoshil® konstateres en vesentlig bedring av angsttilstander og søvnproblemer noe som synes å være i overensstemmelse med betegnelsen ”mer avslappet” og ”roligere” i Norris og Hamiltons undersøkelse. På samme måte skjer det en vesentlig større bedring ved Karoshil®-behandling med hensyn til problemer med humøret og sosial dysfunksjon i GHQ-28, noe som stemmer overens med følelsen av å være ”mere selskapelig”, ”vennligere” og ”lykkeligere” i henhold til Norris undersøkelse.

Endeling sees i den tredje evluering av livskavliteten utført ved hjelp av Pichots ADA-spørreskjema igjen en gunstighere utvikling for hver legekontroll ved behandling med Karoshil®.

Avslutningsvis kan man si at de forskjellige multi-parametriske trinn i evalueringen av livskvalitet, velvære og angst, viser en generell bedring som er vesentlig tydeligere ved behandling med Karoshil® enn ved bruk av placebo.

Bedringen gjelder særlig den sosiale evne, angst, livskvalitet og velvære samt humøret generelt.

Personer som behandlies med Karoshil® merker allerede i løpet av en uke meget tydelige resultater. Resultatene fortsetter så noe langsommere, men de varer ved helt frem til 9. uke (da disse forsøkene ble avsluttet).

Neste

Tilbake

For bestilling, klikk her.

Del III – Karoshil® – dokumentasjon

Rapport fra en klinisk undersøkelse
Konklusjon
Resymé av kliniske forsøk med Karoshil®