Kinesiske teer

 

«Det er bedre å ikke spise på tre dager enn ikke å drikke te én dag». 
                                                                 (gammelt kinesisk ordspråk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei Lis Grønn Te gir velvære – drikkes av mange for hjertes skyld. Kinesisk grønn te er kjent over hele verden og har lange tradisjoner i Kina. Den er gjenstand for forskning flere steder i verden – også her i Norge. Man ønsker å finne ut om denne teen kan ha gunstige effekter på den generelle helsetilstander. Grønn te er godt for kroppen.

Mei Lis grønn te er smaksatt med jaminblomst.

 

Mei Lis Grønn Te er av svært høy kvalitet og har en god aroma. I kinesisk tradisjon brukes teen fordi den motvirker infeksjoner i mage og tarm. Normaliserer tarmens funksjon og væskebalansen. Hjelper fordøyelsen og motvirker tretthet. Motvirker dårlig ånde og virker positivt på huden, motvirker også acne. Mei Lis grønn te er god for hele kroppen. Ypperlig ved fastekurer.

1 pose til 0,5-1 liter vann trekkes i 3-5 minutter.

30 poser à 2 gr

 

Sagt om te:
Første skålen gjør halsen myk.
Andre skålen knuser mine ensomhets sorger.
Tredje skålen søker min indre tørst – og fem tusen bøker finnes der.
Fjerde skålen driver frem en lett svette, og livets problem siver ut gjennom porene.
Femte skålen renser min kropp.
Etter sjette skålen snakker jeg med de udødelige.
Når jeg snakker om den syvende skålen kan jeg ikke mer – en ren og lett vind stiger frem fra mine armer.

– Poeten LU YU, død år 835
 

 

 

Qing Xiu grønn te – den slanke linje
I Kina drikker man mye te, mer enn vi drikker kaffe. Og det finnes mange undersøkelser om teers positive virkning. Det lages teer for fordøyelse, avmagringsteer, teer som skal motvirke høyt blodtrykk, motvirke for høyt kolesterol og liknende.

Qing Xiu kan plasseres i en «fellesklasse»,kalles i Kina for den slanke linje, men den kan også drikkes som en vanlig måltidste.

 

Qing Xiu, ny og forbedret

Den gamle fabrikken som Qing Xiu ble laget på er nedlagt, derfor blir nå Qing Xiu produsert ved den samme fabrikken som vår andre kinesiske te, Mei Lis blir produsert. Dette er en moderne fabrikk, kjent for å ha de beste råvareleverandørene og gode analyser av tebladene før de blir brukt i produksjon.

Qing Xiu er basert på en 1000 år gammel godt bevart oppskrift som ikke kan endres. Skifte av fabrikk og råvareprodusent gjør at Qing Xiu nå er mildere i smak enn den som ble produsert ved den gamle fabrikken, oppskriften er uendret.

Tebusken er den samme, Camelia Sinensis fra Fujian provinsen, men fra et annet område i Fujian provinsen enn tidligere. Slik at bytte av råvareprodusent gjør at jordsmonnet og det lokale klimaet kan prege smak, og en skånsommere tørkeprosess i solen gjør at årstid for innhøsting også har innvirkning på smak.

Vi sier at teen er «ny og forbedret» fordi fabrikken som produserer Qing Xiu nå oppfyller vår tids strenge krav til produksjon og kvaliteskontroll.

Drikker du den for fordøyelsen bør du drikke en kopp ca 1⁄2 time etter hvert måltid, minst 4 ganger om dagen.

1 pose rekker til 2-4 kopper, bruk gjerne en kanne og la den trekke 5-10 minutter.

Last ned informasjonsfolder om våre kinesiske produkter