Veldokumenterte Femarelle

 


 

Femarelle – det veldokumenterte naturproduktet

Frem mot 50-års alderen skjer det gradvis store forandringer i en kvinnekropp. Svært mange merker forskjellige og uklare signaler fra kroppen. Disse signalene kan tildels være ubehagelige, men det er ikke så mange som uten videre kobler dem til en begynnende overgangsalder. Det kan være fysiske- eller psykiske plager eller problemer knyttet til kretsløpet.

I studier er det dokumentert at 96% at kvinnene rundt 50 år som brukte Femarelle, opplevde forskjellige positive effekter. De følte seg mer opplagt, våknet mer uthvilt og fikk generelt en bedre hverdag og livskvalitet.

Det er derfor vi anbefaler Femarelle til kvinner i den aktuelle aldersgruppen som føler at de trenger hjelp av «noe». I mange tilfeller vil Femarelle effektivt kunne dempe en lang rekke såkalte diffuse plager, altså «litt av hvert», og redusere følelsen av at ikke alt er som det skal være.

Tilbakemeldinger fra brukere, forteller oss at Femarelle kan gi svært god hjelp – raskt!

 

Ny studie mai 2011

Femarelle forebygger underlivsplager og vaginal atrofi som kommer av vevsforandringer i skjeden i overgangsalderen, vevet normaliseres og ph verdien reduseres fra ca 8 til 4, slik som hos kvinner i fruktbar alder. Vevsforandringer i skjeden (vaginal atrofi) gir tørrhet med kløe, svie og/eller sporblødning pga. av rifter i slimhinnen, økt ph, utflod, skjedekatarr og smerter ved samleie.

De fleste får effekt i løpet av 5-7 dager på hetetokter, ca 12 uker på underlivsplager.

 

Sterk benbygning med Femarelle

Minst like viktig er det at Femarelle styrker benbygningen. Normalt svekkes denne allerede fra 40-års alderen, og helst bør forebygging starte allerede da. Mest alvorlig er det at benmassen reduseres med opptil 5% årlig i 5-7 år etter at menstruasjonen har opphørt. Daglig bruk av Femarelle hjelper kroppen til å holde skjelettet sterkt. Dette reduserer risiko for svekket benbygning og alvorlige benbrudd som følge av at benbygningen gradvis og umerkelig er blitt svekket.

Ingen andre produkter i helsekost har dokumentert så gunstig benbyggende evne som Femarelle. Her har du nok en grunn til at vi gir Femarelle våre varmeste anbefalinger til alle kvinner fra 45-50 års alderen og oppover.

 

Overgangsplager og Femarelle

På to internasjonale, medisinske konferanser har nylig kjente leger og forskere anbefalt Femarelle som førstevalget for å dempe en lang rekke viktige og utbredte overgangsplager. Femarelle gir f.eks effekt mot hetetokter hos 3 av 4, samtidig som det ikke medfører økt risiko for blodpropp eller brystkreft. Men hetetokter er ikke den eneste grunnen til å bruke Femarelle. Hos mange kvinner er plagene i denne livsfasen mange og sammensatte. Og det er dokumentert at Femarelle hjelper over et bredt spekter av plager.

Blant disse er: 

• Overfølsomhet
• søvnproblemer 
• leddsmerter 
• svimmelhet 
• tretthet 
• hetetokter 
• hjertebank 
• konsentrasjon 
• nedsatt seksuallyst 
• nervøsitet 
• hyppig vannlating 
• nedstemthet og 
• tørr skjede

Så mange som fra halvparten og opp til nesten alle (96%) av kvinnene som prøver Femarelle en periode opplever positive effekter i forhold til en eller flere av disse plagene. Det er langt over de resultater som finnes for andre kosttilskudd. Derfor bør Femarelle være også ditt førstevalg når du føler at du trenger et produkt som kan løse problemer og bidra til en høyere livskvalitet.

 

Ingen andre produkter er som Femarelle

Femarelle gir kvinner en sikker løsning på problemer i forbindelse med de hormonelle forandringer som kommer med overgangsalderen. Det unike med Femarelle er at kapslene tilfører kroppen et veldokumentert virkestoff fra planteriket som kalles DT56a. Det er dokumentert i en rekke, publiserte studier gjennom flere år. En samlet oversikt over alle de studiene som er publisert godkjent av internasjonale tidsskrifter finnes i databasen www.pubmed.com. Det er bare helt unntaksvis at et naturmiddel er støttet av så mye og entydig positiv forskning som det som er tilfelle med Femarelle.

I hele den vestlige verden innser stadig flere mennesker at skolemedisinen alene ikke alltid gir det eneste og riktige svaret på alle spørsmål. Stadig flere er skeptiske til de kjemiske stoffene som brukes og til risiko for bivirkninger. Norske helsemyndigheter valgte allerede i februar 2003 å endre sin terapianbefaling om hormonpreparater som tabletter og plaster. Disse preparatene er ikke lenger anbefalt som førstevalg og legene bes være mer tilbakeholdne med utskrivning.

Femarelle gjør det mulig for deg å unngå en rekke at de plagene som ofte følger med overgangsalderen på en effektiv og sikker måte. 7 til 8 av 10 brukere får god effekt av Femarelle i forhold til hetetokter allerede etter 5 til 7 dager. Ved bruk over tid, kan Femarelle styrke benbygningen.

Ingen andre kosttilskudd har så høye tall for effekt . Det finnes heller ikke dokumentasjon for at andre midler er bedre når det gjelder å styrke benbygningen. Femarelle er et kosttilskudd som ikke påvirker hormonbalansen i blodet, det påvirker ikke slimhinnene i livmoren og det gir ikke næring til uønsket cellevekst.

Last ned brosjyre her

Se hva verdens fremste gynekologer sier om Femarelle

Trykk her for produktmonografi (dokumentsjon)

Femarelle i nettbutikken