Overgangsalder

 

Femarelle gjør det mulig for deg å unngå en rekke at de plagene som ofte følger med overgangsalderen på en effektiv og sikker måte. 7 til 8 av 10 brukere får god effekt av Femarelle i forhold til hetetokter allerede etter 5 til 7 dager. Ved bruk over tid, kan Femarelle styrke benbygningen.

Ingen andre kosttilskudd har så høye tall for effekt. Det finnes heller ikke dokumentasjon for at andre midler er bedre når det gjelder å styrke benbygningen. Femarelle er et kosttilskudd som ikke påvirker hormonbalansen i blodet, det påvirker ikke slimhinnene i livmoren og det gir ikke næring til uønsket cellevekst.

 

Overgangsalder, livskvalitet og Femarelle

For kvinner er det som kalles «overgangsalder» en del av det normale livsløpet. Den inntreffer som et ledd i en helt naturlig livssyklus rundt 50 årsalderen.

Da starter kroppen den omvendte prosessen av det som skjer i puberteten når jenter utvikler seg til kvinner med eggløsninger, menstruasjoner, kan bli gravide og føde barn. I overgangsalderen blir det slutt på eggløsninger, menstruasjoner og kvinnene er ikke lenger fruktbare.

Overgangsalderen er altså ikke noen sykdom eller mangel, men er en livsfase, på samme måte som puberteten er det – og begge deler styres av kroppens egne hormoner – «iverksettere» som i mikroskopiske mengder sørger for at det skjer store endringer i kroppen.

 

Samme prosess hos alle, likevel helt individuell

Selv om prosessen og det som faktisk forgår i kvinnenes indre er felles for alle, er opplevelsen og følelsene rundt det som skjer helt individuell. Det gjelder tidspunktet for når det starter, varigheten, intensiteten, spekteret av plager eller ubehag og de emosjonene som aktiveres ved å oppleve at deler av det som har vært forbundet med å leve et liv som kvinne nå er over.

Mange kvinner søker gjerne å finne en slags normalitet for å kunne vite hva de kan forvente, men fastlagte mønstre finnes i liten grad.

Eggutviklingen i eggstokkene opphører og hormonproduksjonen i kroppen forandres. Det kan ha konsekvenser som merkes fysisk, psykisk og/eller psykososialt. Etter år med stabile sykluser, føler mange at hele systemet kommer i ubalanse. De kjenner ikke igjen sin egen kropp.

Det de fleste merker raskt, er plager som hetetokter, søvnproblemer, nattesvette, hodepine, tørrhet i skjeden og andre slimhinner samt humørsvingninger. Huden kan bli tynnere og håret ofte livløst.

De fleste får oppleve konsekvenser av endringene på kroppen. Hele 80% (4 av 5) opplever plager av forskjellig grad når de kommer i overgangsalderen. For enkelte går plagene over etter et halvt års tid, mens andre opplever grader av ubehag i opptil 10 år eller mer. Plager fra slimhinner og i urinveier kan vare resten av livet.

 

Etter fylte 50 og livet ut må alle passe på benbygningen!

Det som absolutt alle kvinner i denne livsfasen må være oppmersomme på, er at skjelettet har størst tap av mineralinnhold og dermed også styrke i 50 års alderen. Tapet fortsetter kontinuerlig år for år, og hos mange fører dette over tid til grader av benskjørhet. Halvparten av alle norske kvinner risikerer benbrudd i årene etter at det har fylt 55 år fordi så mange ikke er klar over dette og derfor heller ikke prøver å forebygge. Norge er faktisk nr 1 på verdensstatistikken når det gjelder slike skader, brudd i lårhals, lårben, underarm og i ryggen. For mange får brudd store konsekvenser.

 

Behandling med medisin

Prosessen er hormonstyrt. Det er først og fremst østrogener (som kroppen selv kan lage en 20-30 forskjellige varianter av) som har betydning. Når kroppen ikke lenger har egg som utvikles, reduseres også østrogenproduksjonen sterkt.

I følge medisinsk logikk, har løsningen vært å utvikle legemidler som tilfører kroppen østrogen. Østrogenmedisin er lansert og presentert som en «ungdomskilde» og legemiddelindustrien har bygd opp en lang rekke myter om positive effekter.

 

I dag vet vi mer enn tidligere

Mange års erfaring og flere store vitenskapelige studier, viser imidlertid at sannheten er langt mer nyansert enn det som ble påstått før. Det er klart dokumentert at østrogenbruk gir høy eller forhøyd risiko for alvorlige bivirkninger. Blant de alvorligste er risiko for blodpropp (venøs trombose) hos kvinner i spesielle risikogrupper og eggstokkreft (5% av tilfellene som tilsvarer 15-20 årlig i Norge). Blant de vanligste er risiko for brystkreft (27% av alle brystkrefttilfeller i Norge, dvs. ca 750 hvert år, har sammenheng med bruk av legemidler med østrogen i overgangsalderen). Også risiko for føflekkreft øker.

Siden risiko for en lang rekke alvorlige bivirkninger er høy, anbefaler legemiddelverket at østrogenbruk begrenses til maksimum 3 til 5 år. Dermed blir østrogen en dårlig løsning fordi mange har sterke plager over mye lengre tid. Dessuten vil benbygningen igjen svekkes så snart en kvinne slutter med østrogenlegemidler. Østrogen er altså ikke noen varig løsning i praksis.

Den høye risikoen har gjort at mange kvinner har sluttet å bruke østrogen. Imidlertid har den strek nedadgående kurven nå flatet ut (se graf). Mange kvinner ønsker heller ikke å bruke medisiner når de ikke er syke.

Nesten en av syv eller 15 prosent av kvinner i aldersgruppen 45-64 år brukte i 2008 et hormonelt middel mot plager i overgangsalderen. I 2008 brukte om lag 83 000 kvinner hormonplaster eller -piller mot overgangsplager.

Det har lenge vært kjent av varm mat basert på soya kan lindre overgangsplager. Imidlertid er varme soyaretter langt fra daglig, norsk kosthold og i praksis har de fleste i vårt land problemer med å gjennomføre en slik diett.

Femarelle er et kosttilskudd og det eneste produktet basert på soya som er varmebehandlet og videreforedlet til tofu. I tillegg inneholder Femarelle støtt linfrø som adjuvans. Denne kombinasjonen har gitt oppsiktsvekkende gode resultater i de effektstudiene som er gjennomført.

I forhold til hetetokter gir Femarelle like god lindring hos like mange som østrogen, dvs at 3 av 4 får effekt. I tillegg gir Femarelle en rekke andre positive effekter, slik at totalt 96% av brukerne rapporterte om forskjellige positive effekter som bidro til en bedre livskvalitet.

I forhold til skjelettet viser studier at Femarelle styrker benbygningen og bidrar til nydannelse av benceller slik at benbygningen styrkes raskt og kontinuerlig.

Ingen andre alternative produkter for kvinner i overgangsalderen har bak seg så omfattende vitenskapelig forskning og så mange studier som er publisert i anerkjente, internasjonale fagtidsskrifter.

Kvinner som velger Femarelle får altså god effekt, men de slipper bivirkningsrisiko, blant annet i forhold til brystkreft som østrogenbruk bærer med seg. Femarelle har ikke østrogenøs effekt på brystkreftceller og det er derfor trygt å bruke Femarelle så lenge den enkelte bruker har plager, dvs at det også kan brukes av dem som plages i årevis. Tilleggseffekten, det at Femarelle styrker benbygningen, er svært viktig for at kvinnene ikke skal havne blant dem som rammes av alvorlige brudd og får nedsatt funksjonsevne som en følge av dette.

De to siste studiene som er publisert er også viktige, hver på sin måte. Den ene, gjennomført av Professor Lila Nachtigall, tidligere President of the NAMS (The North American Menopause Society), som arbeider ved Universitetet i New York, viser at Femarelle kan anbefales som førstevalg blant kvinner generelt fordi Femarelle ikke bidrar til økt risiko for blodpropp, slik østrogen gjør det.

Den andre, gjennomført av Professor Andrea Genazzani, President of the International Society of Gynegological Endokrinologi, som arbeider ved Universitetet i Piza, påviser at Femarelle påvirker sentre i hjernen slik at den gir ro, påvirker produksjonen av betaendorfiner, som betyr at den demper smerte, gir avslapning og fremmer en følelse av velvære.

 

Et langt og godt liv?

I nyere tid har vi fått en helt annen livskvalitet og livsstil enn våre forfedre. I løpet av noen generasjoner er levealderen økt dramatisk. Mens overgangsalderen tidligere kom i livets sluttfase, opplever dagens kvinner at den kommer omtrent når de står midt i livet.

I dag har vi innsikt i kvinnekroppens kompliserte styringssystemer. Vi har også fri tilgang til viten og erfaringer fra andre verdensdeler og kulturer. I vår tid har vi svært gode forutsetninger for å tilby hjelp til dem som ønsker å unngå de plagene overgangsalderen medfører for svært mange kvinner. 4 av 5 rammes av overgangsplager i en eller annen grad. På disse sidene finner du informasjon om overgangsalder, plager du kan møte og mulige behandlingsformer. Informasjonen er delt i tre seksjoner.

Har du spørsmål etter å ha lest disse sidene, har vi anledning til å kontakte sjefsgynekolog Yoles, som er ansvarlig for flere studier om Femarelle. Han svarer på medisinske spørsmål knyttet opp mot Femarelle og overgangsalder. Send oss en e-mail så videreformidler vi henvendelsen din: salg@arcon-norway.no

 

Når inntreffer overgangsalderen?

Overgangsalderen kalles også klimakteriet og er tiden rundt kvinnens siste menstruasjon. Den inntreffer omkring 45-55 års alder. Men den kan også komme langt tidligere. Vi vet om kvinner som er kommet i overgangsalderen når de var 29! I gjennomsnitt har norske kvinner sin siste menstruasjon når de er vel 51 år. Kvinner i Norge, Europa og USA har normalt langt større plager i overgangsalderen enn asiatiske.

Leger bruker ordet menopause om siste menstruasjon. Det nøyaktige tidspunktet for denne er individuelt, men det kan virke som det er sterkt arvelig betinget og ofte har en kvinne sin siste menstruasjon på samme tidspunkt som sin mor. Også forløpet forøvrig er i stor grad sammenfallende fra generasjon til generasjon. Kvinner som røyker kommer imidlertid gjerne noe tidligere i overgangsalderen enn ikke-røykere.

III: Kurven viser hvor stor andel av kvinner på forskjellige alderstrinn som kommer i overgangsalderen

 

Hva skjer i overgangsalderen?

I overgangsalderen opphører eggproduksjonen i eggstokkene og det skjer forandringer i hormonproduksjonen i kroppen. Forandringen kan ha konsekvenser som er fysiologiske, psykologiske og/eller psykososiale. Fra år med stabile sykluser, føles det gjerne som hele systemet kommer i ubalanse.

Ill. Illustrasjonen viser hvordan produksjonen av østrogen i kroppen varierer gjennom livet. I begynnelsen av overgangsalderen blir den svært uregelmessig for etter hvert å stoppe helt opp.

 

Det de fleste merker raskt, er plager som hetetokter, søvnproblemer, hodepine, tørrhet i skjeden og humørsvingninger. Huden blir gjerne tynnere og håret ofte livløst.

Omlag 4 av 5 norske kvinner opplever plager i forskjellig grad når de kommer i overgangsalderen. For enkelte er plagene over etter et halvt års tid, mens andre opplever grader av ubehag i opptil 10 år. Plager fra slimhinner og i urinveier kan vedvare resten av livet.

Produksjonen av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen avtar gradvis i eggstokkene. Østrogenet har som en av sine oppgaver å bidra til å regulere kroppstemperaturen. Når kroppen ikke lenger produserer eget østrogen, kommer temperatursystemet lett ut av kontroll. Det oppstår ubalanse slik at kroppstemperaturen stadig går opp og ned.

Hetetokter er det mest typiske symptom på overgangsalderen. De kommer uavhengig av situasjonen og helt uten forvarsel. De kan være kortvarige – 3-6 minutter – hyppige – flere ganger pr time – og ofte pågår de døgnet rundt. Mange rødmer sterkt i ansiktet og nedover halsen, andre blir gjennomvåte av svette. For mange får de stadige hetetoktene også konsekvenser for nattesøvnen. Den blir uregelmessig, man får ikke den nødvendige hvile og dermed kommer mange inn i en ond sirkel.

For mange får selvsagt dette konsekvenser for det daglige arbeidet. De blir usikre på hvordan kroppen fungerer gjennom dagen og på sine hete- og svettetokter. Det er en svært ubehagelig situasjon.

Når østrogenproduksjonen i eggstokkene avtar, øker kroppens evne til produksjonen av østrogen i fettvevet og i binyrene. Dette er årsaken til at hver 5. kvinne opplever få eller ingen plager forbundet med østrogenmangel i overgangsalderen. Tynne personer (med lite fettvev og lav kroppsvekt) er imidlertid langt mer utsatt, blant annet for benskjørhet.

 

Andre konsekvenser av overgangsalderen

Mange føler seg litt deprimerte, noen blir mer hissige, andre irritable og noen opplever at de generelt har dårligere humør. Konsentrasjonsvansker og nervøsitet nevnes også, og ofte går alt dette både utover familie- og arbeidsliv.

I starten av overgangsalderen kan kvinnen oppleve at hun får hyppigere menstruasjoner. Det kan gå 21 dager fra første dag i den ene syklusen til den neste. Etter hvert skjer eggløsningene sjeldnere og det resulterer i ujevn stimulering av slimhinnen i livmoren. Blødningene kan bli kraftigere.

Slimhinnene både i skjeden og urinrøret blir tynnere, skjørere og tørrere når østrogenproduksjonen synker. For mange betyr dette ubehag ved samleie og hos noen leder det til stadige urinveisinfeksjoner og urinlekkasjer.

Østrogen påvirker også benbyggingen i skjelettet. Når produksjonen av østrogen synker, øker tapet av benmasse. Mineraltapet i skjelettet er størst hos kvinner rundt 50 år, i de første årene av overgangsalderen. Tapet fortsetter år for år, og hos mange fører dette over tid til benskjørhet. Halvparten av alle kvinner risikerer benbrudd i årene etter fylte 55 år. For mange får slike brudd store konsekvenser.

Dersom du opplever at overgangsalderen gir deg ubehag som er uønskede eller så plagsomme at livskvaliteten blir utilfredsstillende, bør du prøve å finne et tilskudd som kan hjelpe deg. For å unngå risiko, bør du først prøve et naturlig, vegetabilsk tilskudd. Femarelle, med naturlig, vegetabilsk fytoøstrogen, er et nærliggende og trygt valg.

 

Overgangsalder og sexlyst

Som på de fleste områder finnes det ikke noe typisk mønster – også forholdet til sex er helt personlig og individuelt. Noen opplever at lysten på sex øker. Det kan blant annet ha sammenheng med at de etter hvert ikke trenger frykte uønskede svangerskap. Andre får mindre lyst. Dette kan i noen tilfeller ha sammenheng med tørrhet i skjeden som gir smerter ved samleie. Enkelte kan registrere at orgasmen blir svakere. Selvsagt finnes det også noen som helt mister lysten på sex, akkurat som noen ikke merker forandringer i det hele tatt – bortsett fra at menstruasjonen blir uregelmessig og etter hvert uteblir.

 

Overgangsalder, prevensjon og graviditet

I løpet av overgangsalderen opphører eggløsninger og menstruasjoner, gjerne etter en periode hvor menstruasjonene har vært uregelmessige. Er det gått mer enn 6 måneder siden siste menstruasjon, kan du ta en prøve hos legen for å få visshet om at eggløsningene er opphørt. Dersom dette er tilfelle, kan du ikke lenger bli gravid og du kan slutte med prevensjon. Vanligvis sier man at menopausen har inntrådt når du ikke har hatt menstruasjon på ett år. De uregelmessige menstruasjonene har imidlertid «lurt» mange til å tro at de ikke lenger er fruktbare. De har sluttet med prevensjon for tidlig og opplevd uønskede graviditeter.

 

Hva kan gjøres for å unngå plagene?

De siste tiårene har leger begynt å foreskrive forskjellige pillekurer basert på hormoner mot plager i overgangsalderen. Naturmedisinen har søkt til Asia for å finne forklaringen på at kvinner i denne verdensdelen har langt mindre plager forbundet med overgangsalder. Brystkreft er langt sjeldnere, i Japan f. eks. bare 1/6 av den risikoen du finner hos oss. I asiatiske land er tofu er viktig ingrediens i kostholdet. Tofu har et høyt innhold av fytoøstrogen; naturlig, vegetabilsk østrogen. Undersøkelser viser tydelig at tofu er et av de beste, «beskyttende» næringsmidler for kvinnekroppen. Tofu beskytter kroppen mot de fleste av de «moderne» sykdommene vi kjenner her i vesten. Som naturprodukt er tofu trygt å bruke. Svært mange kvinner foretrekker naturligvis det vegetabilske østrogenet i Femarelle fremfor hormonene som finnes i medisinske preparater.

Når så mange kvinner ikke liker hormonmedisiner, har det sammenheng med en rekke undersøkelser som viser at ulempene ved bruk er større enn fordelene. Og mange føler seg ikke vel om de forsøker hormonmedisin. Dessuten øker risikoen for bryst-, eggstokk- og livmorkreft. Situasjonen er såpass alvorlig at norske myndigheter i februar 2003 har anbefalt legene å være tilbakeholdne med å skrive ut hormonmedisiner som tabletter eller plaster – og de fraråder bruk ut over 3-5 år. Dette er ytterligere en grunn til å prøve å finne et godt alternativ. Femarelle er et godt alternativ.

 

Trykk her for produktmonografi (dokumentasjon)

Hva sier verdens fremste gynekologer om Tofupill (Femarelle)?

Last ned brosjyre her