Produkter – Impo Creme™
Arcon-Tisane® Impo Creme CMO++™ 

   
       IMPO CREME™
klinisk testet

IMPO CREME™
Med dokumentert effekt

 

De kliniske testene ble utføre av Dr.X.Lavora M.D. og Dr.B.Paquet M.D., og den ble offentliggjort i legetidsskriftet "Cashiers de Sexologie" i juni 1992.

Følgende resultat fremlå:

HVEM BLE TESTET?

I studiet inngikk en gruppe på 104 pasienter, med en gjennomsnittsalder på 51,8 år (den yngste var 22 år og den eldste var 78 år).


HVOR LENGE HADDE DE LIDD AV IMPOTENS?

  


HVA HADDE UTLØST IMPOTENSEN?

 
HVA VAR DE KLINISKE FUNNENE?

Flyten av blod som sørger for en ereksjon kan bli avmålt ved å ta en såkalt "Doppler variasjon" (dvs. at man bruker det samme prinsippet som blir benyttet for å måle hastigheten på en bil når politiet bruker radar).

Diagrammet under viser økningen i "Doppler variasjonen" som måles før påsmøring av IMPO CREME™ (Tid 0) og så 10 minutter etter (Tid 10). Som diagrammet viser var det en klar forbedring av blodgjennomstrømmingen allerede 10 minutter etter påsmøring av IMPO CREME™ . Etter en periode med hyppig påsmøring (ca. 2 mnd. morgen og kveld) er blodgjennomstrømmingen så god at normal ereksjon er mulig.


HVA BETYR DETTE I PRAKSIS?

Pasientene kan bli delt inn i 3 grupper;

Gruppe 1: Impotens p.g.a. utilstrekkelig organisk ereksjon (en fysiologisk årsak) og prestasjonsangst.

Gruppe 2: Impotens som en følge av utløsningsproblemer.

Gruppe 3: Impotens relatert til uttilstrekkelig blodgjennomstrømming.


DAG 45, ETTER PÅSMØRING AV IMPO CREME™ 2 GANGER DAGLIG.

Forbedring av seksuell yteevne var observert som følger:

På dag 45 var forbedringen av seksuell yteevne oppnådd i 69% av tilfellene i gruppe 1, og 63% av tilfellene i gruppe 3 og i gruppe 2 var det 32% av tilfellene som forbedret sin seksuelle yteevne. Denne siste gruppen hadde et dårligere resultat når det gjaldt seksuell yteevne, men det ble målt en markant bedring i spontane ereksjoner i denne gruppen, 71%.


FORBEDRING I FORHOLD TIL ALDER:

Analyser av resultatene i forhold til alder viser at den optimale effekten ble observert hos pasientene i alderen mellom 50 og 60 år.

I gruppen over 60 år ble forbedringen av spontane ereksjoner bare observert i 22% av tilfellene; 52% av disse var impotente p.g.a. utilstrekkelig funksjon i hovedpulsåren og dette hadde gjort seg gjeldende i mer enn 5 år hos halvparten av tilfellene.

De pasientene som hadde lidd av impotens i mindre enn 3 måneder viste seg å være mindre sensitive for behandling. De var unge subjekter (gjennomsnittsalder 46 år) som ofte hadde utløsningsforstyrrelser.

Analyse av feil; ingen av de kliniske parametrene var forbedret hos 22% av pasientene. Disse pasientene var generelt unge subjekter med nylig oppstått impotens, som en følge av forstyrrelser i utløsningsfasen.


Har du spørsmål må du gjerne kontakte oss.