Hovedsiden
  Skindiver
  Kinesisk hage
  Hårproblemer
  Muskler og ledd
  Skallebank
  Overgangsalder
  Rynker
  Hårstopp  
   
  Om Arcon
  Kontakt oss
Bestilling
  Nyhetsarkiv
  Forhandlere


Overgangsalder:
Ny, solid dokumentasjon for Tofupill®

En klinisk studie som nylig er publisert , den fjerde i løpet av de siste 12 måneder, viser at Tofupill® letter overgangsplager sikkert og effektivt og styrker skjelettet, uten uønskede bivirkninger. Dette er gode nyheter for kvinner i overgangsalderen som ønsker å bruke et kosttilskudd og ikke medisin mot sine plager. Etter at JAMA for et par uker siden (7. juli 2004) dessuten publiserte en rapport som konkluderte med at soyaprotein med isoflavon ikke styrker benbygningen, kognitive funksjoner eller bedrer lipidverdiene, fremstår Tofupill® som det klart beste alternativet.

"Til forskjell fra produkter med isoflavoner fra soya, er Tofupill® en virkningsfull SERM basert på tofu. SERM-effekten er påvist i en rekke publiserte studier. Tofupill® demper trygt og effektivt hetetokter, søvnforstyrrelser og hodepine – plager som mange kvinner i overgangsalderen lider under,” sier dr. Yoles som har forsket på Tofupill® .

"Den aktive substansen i Tofupill® kalles DT56a og virker som en SERM. Det er dette som skiller Tofupill® fra alle soyaprodukter basert på isoflavonekstrakt. Tofupill® lages i en unik, enzymbasert prosess som sikrer at samtlige substanser i komplett fytoøstrogen, slik det finnes i tofu, forblir intakt i sin opprinnelige form. Tofupill® , til forskjell fra andre tilskudd beregnet på kvinner i overgangsalderen, lages av tofu. Tofu er en foredlet matrett med soya som råvare. Men til forskjell fra isolerte soyaproteiner, har man funnet at tofu har en rekke fordelaktige egenskaper. Den unike fremstillingsprosessen gir høyere bio-tilgjengelighet i kroppen, noe som i sin tur gir god og rask virkning. Tofupill® har et unikt innhold av substanser, blant annet lignaner og coumestaner. Disse finner man ikke i de produktene basert på soyaprotein som ble omtalt i JAMAs rapport. Vanlige soyatilskudd på markedet er i hovedsak basert på uttrekk av isoflavoner. Disse virker ikke på samme måte som Tofupill® som er den eneste SERM basert på planteråstoff på markedet i dag,” legger dr. Yoles til.

Hos kvinnene i studien er det hetetokter som er det fremste symptom på overgangsalder. De fleste av deltagerne meldte at Tofupill® lettet de mest plagsomme symptomene, inkludert hetetokter, søvnforstyrrelser samt ubehag i muskler og ledd. ”Etter å ha brukt Tofupill® i 12 måneder, rapporterte hele 75% om bedring i forskjellige vasomotoriske symptomer: Hodepine 64%, ubehag i ledd og muskler 70%,” forteller dr. Yoles.

”Studien viste at hele 81% av deltagerne ble hjulpet med minst ett av de mest plagsomme symptomene på overgangsalder og dette varte ved hos hele 76% etter 12 måneder. Disse høye tallene er betraktet som ekstremt gode av fagfolk som kjenner medisinske studier,” sier dr. Yoles.

Mens det var en signifikant reduksjon i symptomene, fant man ingen uønskede endringer i tykkelsen på livmorvevet eller i hormonnivåene i blodet hos deltagerne etter 12 måneder (FSH, E2 og TSH).

Tryggheten og den høye effekten av Tofupill® er påvist i fire studier som er publisert i løpet av de siste 12 månedene. Forskjellige viktige forhold vedrørende produktet er belyst i fire publiserte sammendrag og 11 presentasjoner som er holdt på medisinske og andre vitenskapelige kongresser rundt om i verden siden 2001. De publiserte, kliniske studiene har vist at Tofupill® ikke bare gir hjelp mot hetetokter, søvnforstyrrelser, nattsvette samt ubehag i ledd og muskler hos 3 av 4 kvinner i løpet av 5-7 dagers bruk, man har også konstatert at den normale dosen med to kapsler daglig, styrker bentettheten med 3,6% i ryggraden og 2,0% i lårhalsen i løpet av 12 måneder.

For alle de kvinnene som vil unngå risiko og bivirkninger med østrogenmedisin, er Tofupill® utvilsomt det mest effektive og best dokumenterte alternativet i handelen i dag. Men også for de som allerede sverger til kosttilskudd, vil det ved langtidsbruk være viktig å finne frem til et produkt som er effektivt, stabilt over tid og uten bivirkninger. Takket være all forskning og alle studier som er gjort på Tofupill® de siste 10 år, har Tofupill® et klart forsprang, både når det gjelder trygghet ved langtidsbruk og styrking av skjelettet.

» Efficacy and safety of standard versus low-dose Femarelle (Tofupill) (DT56a) for the treatment of menopausal symptoms» I. Yoles et al, Journal of Clinical & Experimental Obstetrics & Gynecology, 2004;31(2):123-126


Tilbake


Skolemedisinsk behandling av overgangsplager med hormonpreparater


Hormonbehandling mot overgangsplager (HRT)

Eksplosiv økning i østrogenbruk på 90-tallet

Sterk skepsis til hormonbehandling i stadig flere land


Skepsis til hormoner (HRT) også i norsk presse


Norske helsemyndigheter restriktive til hormonbehandling

Svensk studie: Østrogenpreparater gir flere ulemper enn fordeler


Omfattende bivirkninger har vært kjent lenge


FStadig flere norske kvinner slutter med hormontabletter og hormonplaster


Hormonpreparater i norske apotek (reseptbelagte)


Ny solid dokumentasjon for Tofupill)