Hovedsiden
  Skindiver
  Kinesisk hage
  Hårproblemer
  Muskler og ledd
  Skallebank
  Overgangsalder
  Rynker
  Hårstopp  
   
  Om Arcon
  Kontakt oss
Bestilling
  Nyhetsarkiv
  Forhandlere

Stress:

Hva er fosforylering?

Fosforylering betyr at et fosformolekyl går sammen med et annet molekyl, for eksempel sukker. I kroppen er fosforylering forutsetningen for en mengde kjemiske reaksjoner. Dette ble oppdaget på 1950-tallet og inntil nylig mente man fosforylering var muskelcellenes viktigste funksjon.

”Når adrenalin blir frigjort i kroppen, normalt som et motsvar på et angrep eller trussel i kroppen. sendes det gjennom blodårene til muskelcellene”, forklarer professor Philipp Cohen, dekanus ved Dundee University. ”Adrenalinet stenger så for reseptorene på cellenes overflate, i sin tur utløser dette påvirkningen av spesielle enzymer mot cellene”. En av disse enzymene fortsetter fosforyleringsprosessen ved å binde kjemiske substanser, bedre kjent som fosfater til et annet enzym. Bevæpnet med fosfater utskiller dette andre enzymet glykogen, som er muskelcellenes ”drivstoff” eller energimateriale. Denne prosessen utløser nok energi til at musklene kan trekke seg sammen og la kroppen reagere, enten ved å sloss eller flykte. Fosforylering kan sammenliknes med å lade en pistol. Prosessen forbereder cellene så de kan gå til aksjon eller skifte funksjon. Et vesentlig gjennombrudd var at man oppdaget av fosforylering var en del av funksjonen i alle celler, og at feil i denne prosessen dermed blir direkte årsak til mange forskjellige sykdommer og problemer.


Fosforylering og energi

Hver eneste celle i kroppen trenger energi i form av glukose, som er et monosakkarid. Alt annet kroppen bruker som ”drivstoff”, omdannes til glukose gjennom en biokjemisk prosess.

Det første viktige trinnet i produksjon av energi fra glukose er fosforylering. Til fosforylering trengs selvsagt også energi. Denne prosessen styres av et spesielt enzym. Karoshil® inneholder fosforylert glukoseekstrakt med fosforylerte monosakkarider. Disse kan kroppen nyttiggjøre seg direkte og derfor virker Karoshil® så raskt.

Når det er fosforylert glykogen i cellene, stimuleres energiproduksjonen. Dette skjer sammen med kjemiske prosesser som bryter ned glykogen og resulterer i produksjon av energi. Energi som er lagret i kroppen frigjøres.

Det er også andre næringsstoffer i Karoshil®s fosforylerte glykogen som hjelper til med å frigjøre mer energi lagret i form av fettreserver. Det glykogen som sirkulerer i blodet og som er i cellene blir brukt. En annen fordel ved det fosforylerte glykogenet er at det inneholder relativt små mengder av monosakkarider, at det stimulerer bruken av kroppens egne energidepoter og, som et resultat, ikke gir ”re-bound effect”. Det betyr at produktet er uten risiko for funksjonell hypoglykemi.

Det fosforylerte glykogenet i Karoshil® er utvunnet direkte fra grønnsaker og frukt dyrket i levende gjær. Gjæren brytes helt ned med et enzym (det finnes ikke levende gjær i Karoshil®) og celleveggene brytes ned til peptider. KaroshilÒ inneholder komplekse polysakkarider, glykosider og fosfor som alle er forbundet til sukkerets opprinnelige molekyler. Man mener at bindingen av insulin aktiverer en kinase forbundet med en reseptor og at denne forbereder fosforyleringsreaksjonene ved å aktivere inter-cellulære enzymer. Når glykogenet er trengt inn i målcellen, fremtvinger bindingen av insulin en enzymatisk reaksjon som:
1. katalyserer iltingen av glykogen til produksjon av ATP (adenosintriphosphat)
2. forener glukosemolekyler som danner glykogen
3. omdanner glukose til fettsyrer og glycerol som er de molekyler som behøves ved syntesen av triglycerider

Som hovedregel blir energibehovet dekket først. Deretter starter en glykogensyntse. Insulin trekker derfor glukose fra blodet så det kan bli brukt ved energiproduksjonen eller omdannes til glykogen eller fett (som depot) og det innvirker på proteinsyntesen.

Neste

Tilbake

For bestilling, klikk her.

Del II – Karoshil® – produktfakta

Ingredienser
Virkeområder
Dosering
Hva skjer i kroppen når du tar Karoshil®?
Hva er fosforylering?
Fosforylering og energi
Andre ingredienser i Karoshil®
• Sibirsk ginseng (eleutherococcus)
• Vitaminer og minerale
r