Femarelle gir samme virkning som hormontilskudd, men er uten bivirkninger

Femarelle fra Arcon Norway


Prof. Andrea Genazzani er president i ESG (Det europeiske forbundet for gynekologi), president i ISGE (Det internasjonale forbundet for gynekologisk endokrinologi), forsker og privatpraktiserende gynogolog.

Mange kvinner opplever at overgangsplagene varer i 10 år eller mer. Femarelle har vist seg å være like effektiv som hormontilskudd, men gir ingen risiko eller bivirkning ved langvarig bruk og er dokumentert trygg å bruke.

De mest brukte preparatene ved overgangsplager er «lykkepiller», sovetabletter, smertestillende, østrogenterapi, prednisolon, kortison og diverse udokumenterte tilskudd.

Femarelle er et dokumentert effektivt tilskudd tilpasset varierende behov for å gi rett hjelp i alle faser – helt fra de første plagene melder seg i 40-årsalderen og videre fremover.

Prof. Genazzanis anbefaler Femarelle som førstelinjeterapi

Det gjør han fordi Femarelle har vist seg å være like effektivt som østrogen, og at produktet gir ønskede selektive effekter.

Femarelle har ingen kjente bivirkninger som brystkreft, livmorkreft, blodpropp eller slag, og kan derfor brukes år etter år. I tillegg har Femarelle utvilket et produkt som er tilpasset ulike aldersbehov.

Det er dokumentert at Femarelle styrker beinbygningen (osteoprose), gjør godt for skjede og urinveier, reduserer risiko for demens og Alzheimer.

Vitenskapelige studier gir sikkerhet mot bivirkninger hvor det dokumenteres at Femarelle ikke gir økt risiko for blodpropp eller endret blodprofil. Det skjer ikke endringer i livmorsvev, og Femarelle påvirker ikke tyroidkjertel, nyre- eller leverfunksjon.

Hvor mange kvinner plages av overgangsalder?

Forskning viser at 25% av kvinnene ikke opplever plager, mens 25% opplever store plager som i noen tilfeller kan vare livet ut. 50% av kvinnene opplever større eller mindre plager som varer fra 6 til 24 måneder.

Hvordan påvirkes kroppen ved overgangsalder?

Jo, hele kroppen blir påvirket. Det være seg hjerne, psyke, hud, ledd, urinveier, skjede og livmor.

Typiske plager som reduserer livskvalitet ved overgangsalder?

Typiske symptomer ved 40+
Uregelmessig syklus, generelt redusert livskvalitet, søvnmangel og lite energi. Mange kvinner forbinder ikke disse plagene med østrogenmangel, og vet derfor ikke hva plagene skyldes.

Typiske symptomer ved 50+
Menstruasjonen tar slutt og helt vanlige symptomer som følge av dette er hetetokter og nattesvette, trøtthet, uro og irritabilitet, søvnløshet og ledd- og muskelplager.

Typiske symptomer ved 60+
 Ved 60 + oppleves fortsatt ledd- og muskelplager, depresjon, søvnløshet og et lavere energinivå. Man går også inn i en fase hvor det er viktig å forebygge infeksjoner i underlivet og utvikling av osteopose.

Østrogenbruk og brystkreft

Det anbefales lavest mulig dose østrogen – over kortest mulig tid (maks 3 – 5 år). Likevel ser vi at det skrives ut et større antall resepter på østrogen nå enn tidligere. I perioden 2007 til 2017 økte antall resepter fra 170 000 til 185 000 pr. år. Dosene som skrives ut blir stadig lavere, likevel ser vi at antall tilfeller av brystkreft har økt fra 2700 til 3600 pr. år

Hva er det da vi ønsker oss i stedet for østrogen?

Jo, vi ønsker oss et produkt som ikke gir økt risiko for bryst- og livmorkreft, blodpropp og slag. Vi ønsker oss et produkt som er effektivt mot hetetokter og nattesvette og som gir oss bedre psyke, mer energi og som motvirker osteoprose.

Vi anbefaler Femarelle (DT56a)

DT56a er en definert substans – foredlet fra fermentert soya – i en unik og kontrollert prosess. Hver batch som produseres av DT56a er alltid nøyaktig den samme. Det er imidlertid ikke soya som gjør Femarelle så spesiell – det er fremstillingsprosessen.

Femarelle Rejuvenate – for deg som er 40+, Arcon NorwayFemarelle Rejuvenate anbefales for kvinner mellom 40 og 50 år og hjelper mot begynnende overgangsplager om PMS som ofte gir seg utslag i tretthet, utmattelse og humørsvingninger. Femarelle Rejuvenate inneholder DT56a, linfrø, B2og B7 som bidrar til normalt næringsopptak, til normal funksjon i nervesystemet, sunn hud og reduserer tretthet.

Femarelle Recharge anbefales for kvinner mellom 50 og 60 år, er like effektiv som østrogen mot overgangsplager, men er uten kjente bivirkninger. Femarelle Recharge inneholder DT56a og tilfører vitamin B6 (pyridoksin) og bidrar til å regulere hormon-aktivteten, reduserer tretthet, normal funksjon i nervesystem, psyke og godt energiopptak.

Femarelle Unstoppable – for deg som er 60+. Arcon NorwayFemarelle Unstoppable anbefales for kvinner over 60 år. Femarelle Unstoppable gjør skjellettet sterkere, bygger nytt, friskt overflatevev i skjede og urinveer (slimhinner), gir økt energi og gjør godt for muskler og ledd. Femarelle Unstoppable inneholder DT56a og tilfører riboflavin (B2), biotin (B7), kolekalisiferol (D3) og kalsium. Disse substansene bidrar til å redusere bentap og til å bygge nytt, sterkt benvev, til friskt vev i slimhinner, sunn hud og normalt fungerende nervesystem og til normal psykisk funksjon.

Tilbud
Tilbud
Tilbud