Femarelle er omtalt i Allers nr. 48

Anbefaling fra professor i gynekologi:
Naturmiddel mot overgangsplager

 

 

Klikk her for å se jordmor Siri von Kroghs intervju med professor Andrea Genazzani fra Italia om overgangsalder, helse og hva som kan hjelpe.

Professor Andrea Genazzani, Italia, forsker, foreleser, gynekolog og universitetsdirektør
Professor Andrea Genazzani er direktør for gynekologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Pisa og har vært sjefsredaktør for tidsskriftet Gynecological Endocrinology siden 1987. Han har publisert mer enn 640 fagfellevurderte artikler i medisinske tidsskrifter og skrevet mer enn 40 fagbøker innen sitt område. Genazzani var tvilende til hva han ville finne da han nylig gjennomførte en studie på Femarelle. Han brukte nøyaktig den samme eksperimentelle modellen som han tidligere har benyttet for å se på effektene av østrogen. Studien viste at Femarelle hadde de ønskede, positive effektene og gir en sterkt forbedret livskvalitet.

Q & A Session on Femarelle® with Professor Andrea Genazzani President of the Int’l Society of Gynecological Endocrinology​

Tilbud
Tilbud
Tilbud