Hovedsiden
  Skindiver
  Kinesisk hage
  Hårproblemer
  Muskler og ledd
  Skallebank
  Overgangsalder
  Rynker
  Hårstopp  
   
  Om Arcon
  Kontakt oss
Bestilling
  Nyhetsarkiv
  Forhandlere


Overgangsalder:

Fakta om soya og tofu

Tofu er et foredlet produkt med en rekke unike egenskaper. Det er det viktigste blant flere foredlede soyaprodukter som inngår i kostholdet i forskjellige deler av Asia. Soya som sådan har ingen plass i asiatisk kosthold. Produkter av soya eller soyaekstrakter som markedsføres i USA og Europa, har praktisk talt ingen sammenheng med det sunne kostholdet og fravær av overgangsplager blant asiatiske kvinner.

For å illustrere forskjellen på soya og tofu kan vi bruke melk og yoghurt som bilde. Den kjemiske strukturen endres i foredlingsprosessen og sluttproduktet er langt mer tilgjengelig for organismen enn det opprinnelige produktet. Når man studerer kostholdet til forskjellige stammer i Kaukasus for å finne årsaken til deres høye levealder, finner man f.eks. at yoghurt er en viktig del av kostholdet. I denne sammenhengen ville det være villedende å hevde at den høye levealderen skyldes at folk ”drikker melk”. Like villedende er det å hevde at soya er i utstrakt bruk i asiatisk kosthold.

Betenkeligheter med tilskudd med soyaekstrakt

I de siste årene er det kommet stadig flere studier som viser at det kan ha farlige konsekvenser å isolere de forskjellige enkeltkomponentene i det komplette fytoøstrogenet. Dette gjøres ved fremstilling av soyatilskudd. En av farene er at bindingen til reseptorene ikke blir fullstendig. En annen er overdosering av isoflavoner.

13. mars 2002 fikk vi resultatene fra en brasiliansk studie av isoflavoner fra soya som munner ut i en entydig advarsel til kvinner i overgangsalderen mot langtidsbruk. Manglende kjennskap til bi-virkninger må tas på alvor, spesielt sett på bakgrunn av at mange trenger hjelp mot symptomene i opptil 10 år.

Bare ett kosttilskudd lages av tofu

Secure Pharmaceuticals som står bak utviklingen av Tofupill® har etter invitasjon presentert studier og forskning om dette kosttilskuddet på den 9. verdenskongress for gynekologisk endokrinologi i Hong Kong i desember 2001. Etter dette har produktet fått stor oppmerksomhet og vunnet aksept i stadig flere miljøer. Tofupill® er nå presentert for deltagerne ved:

  • Klinisk kongress og årsmøte 2002 for den amerikanske forening for kliniske endokrinologer, 1. til 5. mai
  • Det 50. kliniske årsmøte i det amerikanske kollegium av obstetrikere og gynekologer, 6. til 8. mai 2002.
  • Den 10. verdenskongress om overgangsalder i Berlin, 10. til 14. juni 2002.

Sjefsgynekolog Yoles fra Secure er også invitert til å bidra med en artikkel om ”Ikke-homonell behandling av kvinner” til en fagbok for leger med tittelen: ”Overgangsalder, status innen forskning og praksis”.

Ønsker du mer informasjon om Tofupill og overgangsalder, klikker du her

Tilbake


Kvinner og overgangsalder

Har du plager forbundet med overgangsalderen?
Et langt og godt liv?


Når inntreffer overgangsalderen?

Hva skjer i overgangsalderen?


Andre konsekvenser av overgangsalderen


Overgangsalder og sexlyst

Overgangsalder, prevensjon og graviditet

Hva kan gjøres for å unngå plagene?