RESYMÉ AV ARCON STUDIEN

Arcon World Wide Ltd. startet vinteren 2000 en dobbel blindstudie av hormonelt håravfall i Finland.
Annikki Hagros-Koski, Bachelor of Natural Science, var ansvarlig for gjennomføringen. Hagros-Koski er en av verdens fremste spesialister på hårproblemer. Hun har utgitt flere bøker om dette og også skrevet en lærebok om løsningen på flere hårproblemer. Boken er utgitt på Universitetsforlaget i Helsinki.

Hagros-Koskis viten om hår og hårproblemer blir stadig mer anerkjent internasjonalt. Hun driver Hårakademin, et privat, uavhengig hårforsknings-institutt.

Hagros-Koski har altså en solid bakgrunn for å lede studien for Arcon World Wide Ltd.

Dr. med. og dermatolog Risto Oksman og dr. med. Riitta Meri, spesialist i gynekologi og hormonelle forstyrrelser , har hatt ansvaret for å kvalitetssikre studien.

Deltagerne ble rekruttert gjennom annonser i en avis i Helsinki. Ca. 1.000 personer meldte seg og 400 ble innkalt til intervju og håranalyser. Blant disse ble så 87 menn og 13 kvinner valgt ut. Samtlige 100 deltager hadde hormonelt håravfall.

Ved studiens start ble deltagerne både fotografert og videofilmet. De skallede områdene ble målt.
Kandidatene ble delt inn i to grupper, gruppe 2 og 3. Den ene gruppen fikk placeboprodukter (narreprodukter) for 6 måneders forbruk. Den andre fikk Arcon-Tisane og Arcon Biospray 3000.
Etter 6 mnd. ble deltagerne kalt inn til nye foto-/video opptak og undersøkelser. Produktene var nøyaktig like av utseende og ingen av dem som var involvert i studien visste hva som var hva.

Studien viste:
Brukerne av produktene i gruppe 2 hadde gjennomgående fått mer hår. Brukerne i gruppe 3 var i hovedsak i samme situasjon som ved studiens start.

Etter at studien var gjennomført og alle deltagerne var kontrollert, fikk man tilsendt informasjon om hvilke produkter som var placebo og hvilke som var Arcon-produkter. Gruppe 2 hadde fått de originale Arcon produktene, gruppe 3 placebo.

Konklusjonen er:
80% av personene i gruppe 2 har med hjelp av Arcon produktene fått kraftigere hår, fyldigere hår og økt tilvekst av hår. Dette gjelder alle aldersgrupper.

Når man deler deltagerne inn etter alder, ser man følgende:

20-35 år: 36-50 år: 51-70 år:
Effekt 88,2% Effekt 86,7% Effekt 68,8%

Det har i alle tider eksistert en uskreven lov som sier at har du hatt hårtap i mer enn et par år så kan du ikke få nytt hår tilbake. Studien viser at denne loven nå bør omskrives! Arcon-produktene gir effekt uavhengig av hvor lenge hårtapet/hårproblemene har vart. Selv i gruppen som har hatt hårtap i 16-40 år var virkningen 80%.

30 personer blir nå fulgt videre i nye 6 mnd. 25 er fra produkt 2 gruppen og 5 fra gruppe 3 (placebo gruppen). Vi håper selvsagt på enda flere gode resultater for Arcon-produktene når denne perioden er omme. Resultatene forventes ultimo juni 2001.

Tilbake