Femarelle spørsmål og svar

 

 

Brukerinformasjon (svar på vanlige spørsmål)

Er det spesielle advarsler eller forholdsregler for bruk av Femarelle?

Kvinner som er allergisk mot linfrø skal ikke bruke Femarelle. Det er ikke rapportert om noen alvorlige bivirkninger eller kliniske episoder i forbindelse med bruk av Femarelle gjennom alle disse årene.

Bruk i kombinasjon med legemidler:

I kliniske studier hadde Femarelle ingen innvirkning på aktiviteten av tyroidstimulerende hormon (TSH) og påvirket heller ikke medikamentell behandling av tyroidkjertelen.

Vi anbefaler ikke at Femarelle tas sammen med andre produkter som har østrogenreseptorer som mål. Behandlingene kan ”konkurrere” med hverandre og østrogenreseptorene kan blokkeres.

Overdosering:

Studier både in-vitro og in-vivo har vist at Femarelle kan tas i mye større doser enn anbefalt uten at det medfører risiko.

Allergier:

Det er ikke registrert allergiske reaksjoner hos personer som har fått fastslått at de er allergiske mot soya, men vi anbefaler at disse bruker produktet med forsiktighet.

Dosering?

En kapsel hver morgen og en hver kveld gir best effekt.

Hvor lenge kan Femarelle brukes?

Ettersom bruk av Femarelle ikke medfører noen spesiell risiko og heller ikke påvirker bryst- og livmorvev eller øker risikoen for blodpropp, kan produktene brukes bekymringsfritt for å få en bedre aldringsprosess med høyere livskvalitet.

Hva om jeg glemmer å ta en kapsel?

En glemt kapsel bør tas så snart man oppdager det, og så fortsetter man som anbefalt. Det er ikke nødvendig å ta dobbel dose for å kompensere for den kapselen som ble glemt.

Kan dosen økes?

Vi har erfart at hos noen kvinner kan en økning av dosen gi god effekt. Kvinner som har store plager på dagtid, kan derfor prøve å ta to kapsler om morgenen (og en om kvelden). Dersom det er verst nattestid, kan kveldsdosen dobles (+ en kapsel hver morgen). En slik behandling medfører ingen risikoøkning, og dosen kan reduseres så snart brukeren opplever bedring. Uansett dosering, er det viktig å tilføre minst en kapsel Femarelle både morgen og kveld for å ha stabil effekt.

Er det bivirkninger?

Ingen bivirkninger av betydning er rapportert, men bruk av alle produkter kan ha uønskede virkninger på enkelte brukere.

Hva gjør jeg om jeg opplever noe slikt?

Om produktet har uønskede effekter, bør brukeren slutte å ta det og vente og se om tilstanden bedres. Etter et par uker kan bruken gjenopptas for å se om den uønskede virkningen fortsatt er der.

Hvordan oppbevarer jeg Femarelle?

Oppbevar Femarelle tørt i romtemperatur og utenfor barn rekkevidde.

Hva er kilden til den soyaen som brukes i Femarelle?

Alle soyabønnene er økologisk dyrkede, ikke-genmodifiserte bønner som er drevet frem i Canada spesielt til produksjonen av Femarelle. Ingen andre soyakilder benyttes.

Femarelle er et SERM, hva betyr det?

SERM betyr Selective Estrogen Reseptor Modulator. SERM produkter påvirker bare spesielle vevstyper. Østrogen påvirker reseptor alfa (brystvev og livmorvev), Femarelle påvirker reseptor beta (hjerne og benvev). Femarelle påvirker ikke vev hvor endringer kan gi alvorlige bivirkninger, slik som cellevekst i bryst- og livmorvev, TSH verdier, FSH verdier, blodets hormonprofil, eller risiko for blodpropp.

Er Femarelle vitenskapelig dokumentert?

Femarelle er dokumentert trygg i bruk og er dokumentert trygg i forhold til brystkreft, livmorkreft, blodpropp, for høyt og for lavt stoffskifte (TSH og FSH).

Det er dokumentert at Femarelle styrker benbygningen. Det er ikke rapportert om noen kontraindikasjoner med Femarelle.

Studiene finner du her (søk på Femarelle)
Trykk her for produktmonografi (dokumentasjon)

Femarelle i nettbutikken

Last ned brosjyre her