Overgangsalder

Velkommen til informasjonssidene om Femarelle!

Her kan du få veiledning til den produktvarianten som er best tilpasset ditt behov.

Femarelle er et hormonfritt kosttilskudd som er anbefalt for å dempe plager og gi bedre livskvalitet til kvinner i overgangsalderen av en rekke gynekologer, leger og forskere i flere land.

Det er gjennomført en lang rekke vitenskapelig studier med tusenvis av deltagere de siste 15 årene – for å kartlegge de kliniske helseeffekten av Femarelle. Konklusjonen er at Femarelle gir effektiv og trygg lindring av en rekke av de ubehagene og plagene som mange kvinner møter i overgangsalderen.

Ingen andre produkter rettet mot overgangsproblemer har så god dokumentasjon på effekt og trygget som Femarelle.

Om overgangsalderen

Overgangsalderen er en naturlig, biologisk fase alle kvinner går gjennom. Da skjer det en rekke fysiologiske forandringer i kroppen som påvirker forskjellige systemer og den enkelte kvinne både fysisk og emosjonelt. Forenklet sagt er overgangsalderen det motsatte av puberteten.

I skolemedisinen brukes ordet ”menopause” om den siste dagen i den siste menstruasjonen. Tiden frem mot dette tidspunktet, kalles ”perimenopause”. I denne tiden synker aktiviteten i eggstokkene. Dette fører til at det blir mindre østrogen i kroppen. Prosessen skje gradvis og et typisk varsel om at prosessen er i gang, er at menstruasjonen endrer seg og blir uregelmessig. Det kan være tidspunktet, varigheten eller blødningen som ikke er som før. Mange merker også at humøret varierer mer enn før og at huden blir tørrere og strammere.

Perimenopause

Fasen før menstruasjonen opphører helt kalles altså “perimenopause” som betyr ”tiden rundt menopause”. Det skjer en rekke forskjellige endringer i kroppen i denne fasen. Hos de fleste begynner endringene gradvis i 40-årene. Hos enkelte kan de komme allerede før fylte 40 år. Hos andre langt senere. Som det meste som skjer i overgangsalderen, er også dette helt individuelt. Det er derfor en stor variasjon for hva som kan kalles en ”normal” overgangsalder.

Perimenopausen, den første fasen av overgangsalderen, kan vare i noen måneder eller gå over flere år. Gjennomsnittlig inntreffer disse forandringene fire år før eggløsningen slutter og menstruasjonen opphører helt, altså det som kalles menopausen.

Østrogennivåene synker vanligvis gradvis i perimenopausen. Det gjør også de symptomene som følger med. Det kan starte med lette og ukjente symptomer som søvnproblemer, tretthet, glemsomhet, redusert sexlyst og humørsvingninger. Ikke alle forbinder disse plagene med en kommende overgangsalder. Men etter hvert kan det utvikle seg til mer kjente plager som hetetokter og nattesvette - noe som kommer når østrogennivåene er lave. Enkelte opplever også tørrhet i skjeden, selv om dette vanligvis kommer til på et senere tidspunkt.

Hva kjennetegner perimenopausen?

Symptomer og plager varierer fra person til person, men de fleste kvinner vi vanligvis merke et eller flere av disse symptomene:

 • Uregelmessig menstruasjon
 • Tørr og stram hud
 • Søvnforstyrrelser
 • Redusert energinivå og tretthet
 • Humørsvingninger
 • Redusert sexlyst
 • Vektøkning og dårligere fordøyelse
 • Pms

Både lette og mer uttalte plager har negativ innflytelse på kvinners liv og kan hos mange gi bekymring og usikkerhet.

Menopause

Menopause er skolemedisinens uttrykk for tidspunktet når menstruasjonen stopper for godt. Når en kvinne har gått 12 måneder uten menstruasjon og dette ikke har andre biologiske eller fysiologiske årsaker, er hun i menopausen.

Tidspunktet varierer, og såkalt ”tidlig menopause” kan kommer allerede i 30-årsalderen, men også etter fylte 60 år. I Norge er gjennomsnittsalderen for menopause mellom 51 og 52 år.

Når menopausen nærmer seg, vil de fleste kvinner oppleve hetetokter, en plutselig følelse av varme som sprer seg i overkroppen, ofte fulgt av rødming og svetting. Hetetoktene kan være milde og de kan være intense og alvorlige. Hos noen kvinner kommer de bare av og til uten at de plager noe særlig, men andre kan har 20 og også flere hver eneste dag. Dette er ubehagelig, plagsomt og ødeleggende i hverdagen.

Siden hetetokter er svært utbredt og plagsomt, søker kvinner etter noe som kan mildne eller fjerne ubehaget. Det er da viktig å ha i tankene at overgangsalderen omfatter langt mer enn hetetokter, og at måten en takler eller behandler disse plagene på kan ha stor innvirkning på livskvaliteten for resten av livet.

Vanlige plager i tiden rundt menopausen:

 • Hetetokter
 • Nattesvette
 • Søvnforstyrrelser
 • Humørsvingninger
 • Tretthet
 • Nedstemthet
 • Irritabilitet
 • Hjerteflimmer
 • Hodepine
 • Vondt i muskler og ledd
 • Redusert sexlyst
 • Nervøsitet
 • Vektøkning og redusert forbrenning

Ikke alle kvinner opplever spesielle symptomer eller plager før eller i forbindelse med menopausen. Imidlertid inntreffer menopausen umiddelbart hos kvinner som må fjerne både livmor (hysterektomi) og eggstokker (ovariektomi) eller kun får fjernet eggstokkene kirurgisk. Med disse inngrepene stopper østrogenproduksjonen i kroppen umiddelbart, uten noen overgangsfase. Vanligvi erfarer slike kvinner både hetetokter og andre plager som er vanlige i overgangsalderen. Dette kan oppleves ubehagelig og alvorlig, siden det kommer plutselig og ikke er en utvikling som har pågått over tid. Noen menopause-symptomer kan var i måneder, men også i flere år etter siste menstuasjon. Hos enklete varer plagene livet ut.

Postmenopause - tiden etter menopause

Tiden etter menopausen kalles postmenopause. I denne fasen vil mange kvinner oppleve at de plagsomme symptomene gradvis avtar. Dette kan skje i løpet å noen måneder, men kan også ta flere år. Hos noen fortsetter plagene livet ut. Alle må imidlertid være oppmerksomme på at benbygningen svekkes sterkt i årene umiddelbart etter menopausen, og bentapet fortsetter hele tiden etter at østrogenproduksjonen er sluttet - slik at risikoen for benbrudd, spesielt i ryggvirvler, lårben og håndledd blir stadig større med økende alder.

De vanligste plagene hos kvinner etter menopausen er:

 • Bentap som over tid fører til osteopeni og osteoporose
 • Tørr skjede som gir ubehag og i noen tilfeller blødning under samleie
 • Økt risiko for infeksjoner i skjeden og urinveiene
 • Problemer med urinblære og avføring
 • Tørr og stram hud, rynker og tynnere hår
 • Svekket muskelstyrke og -form
 • Ledd- og muskelplager
 • Hjertesykdom
 • Nedstemthet/depresjon

Selv om overgangsalderen er en naturlig livsfase, er det mulig å gjøre noe for å fungere best mulig i hverdagen.